ชื่อ ดาวน์โหลด
ตารางการประมูล ครั้งที่ 84 ดาวน์โหลด
ปฎิทินประมูล สหเครน อ๊อกชั่น ปี 2562 ดาวน์โหลด
ปฎิทินประมูล สหเครน อ๊อกชั่น ปี 2563 ดาวน์โหลด
Consignment Form ดาวน์โหลด
เอกสารสำหรับลูกค้าฝากประมูล ดาวน์โหลด