ติดต่อเรา

สำนักงานและสถานที่ประมูลในเขตปลอดอากร ( ฟรีโซน)

309 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.54 ตำบลคลองตำหรุ  อำเภอเมืองชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี 20000
โทร    : 038-155-251-3  
แฟกซ์ : 038-155-250

http://www.sahaauc.com


ติดต่อฝ่ายการตลาด / ลูกค้าสัมพันธ์  ลูกค้าสัมพันธ์ ในประเทศ          
คุณ พงษ์ธร  รุ่งเรืองศุภรัตน์ (Marketing Executive)
TEL.  : 038-155-251 # 200
H.P    : 081-983-0069
FAX. : 038-155-250
Email:
phongthon.r@sahaauc.com

ติดต่อฝ่ายขาย
คุณ ณัฏฐิยากรณ์  สุทธิมาลย์ (Sale Direct Manager)

เบอร์โทร : 093-464-9555
 Email: nuttiyakorn@sahacrane.com
 Line ID :mikkyfairy 

คุณ จิลมิกา อายุเจริญ  (Sale Executive)
เบอร์โทร  : 061-8424666
 E-mail  : jilamika.a@sahaauc.com
 ID Line : 061-8424666

คุณ ไปรยา บริรัญ (Sale Executive)
เบอร์โทร  : 083-1018066 
 E-mail  : praiya.b@sahaauc.com
 ID Line : 083-1018066

แผนที่ / MAP

การเดินทาง  รถยนต์ / แท็กซี่ :
ใช้ทางด่วน บูรพาวิถี ให้ลงช่องทาง 04 - 7 บางปะกง ฉะเชิงเทรา ขับรถตรงไปยังเส้นทางชลบุรี
ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ประมาณ 4 กม.บริษัทฯ อยู่ซ้ายมือ (ถ.บางนา-ตราด กม.54)

โรงแรม / ที่พัก ( ถนนศรีนครินทร์ )
Dusit Princess Hotel
TEL. : (66) 02-721-8400

Maple Hotel
TEL. : (66) 02-398-9999

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  038-155-251-3