Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-L.441 : รถขุดเล็ก AIRMAN AX30 867B000972

รถขุดเล็ก

** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถขุด รถขุดเล็ก AIRMAN
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
AX30 S/n. 867B000972
E/n. 3KR2-704654
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ