Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-L.284 : ถังน้ำมัน AO *** 3058-139-23

ถังน้ำมัน

** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ถังน้ำมัน AO
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
*** S/n. 3058-139-23 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ