Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

2008-L.075 : เครื่องทำความสะอาด KARCHER B40W 016543

เครื่องทำความสะอาด

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องทำความสะอาด KARCHER 2008
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
B40W S/n. 016543 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ