Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-L.076 : เครื่องยนต์เรือ YAMAHA ***

เครื่องยนต์เรือ 3 UNITS (1 LOT)

** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องยนต์เรือ YAMAHA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
***
E/n. 006971,021223,9113168
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ