ข่าวสารสมาชิก

ดาวน์โหลดปฎิทินประมูล   สหเครน อ๊อกชั่น ปี 2558   ติดต่อบสอบถามลงทะเบียนขอใช้งาน INTERNET LIVE AUCTION  โทร.(66)089-831-7172 ติดต่อสอบถามการใช้งาน  INTERNET LIVE AUCTION การใช้งานมีปัญหา   โทร.(66)038-155-251 # 307

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการประมูลแบบเสนอราคาทางอินเตอร์เน็ต

 ดาวน์โหลดขั้นตอนการลงทะเบียนสมาชิกเว็บไซต์  ดาวน์โหลดขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบประมูลยื่นซอง   ขั้นตอนการประมูล 1.ผู้ทำการประมูลจะออกหมายเลขบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล ผู้ถือบัตรประมูลเท่านั้น จึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลได้ทั้งลานประมูลภายในประเทศและเขตปลอดอากร (Free Zone) ในกรณีบัตรประมูลสูญหาย เจ้าของบัตรจะต้องรีบแจ้งต่อสำนักงานการ   ประมูลโดยทันทีเพื่อออกบัตรใบใหม่และเจ้า ของบัตรจะต้องรับผิดชอบต่อจำนวนส...

อ่านเพิ่มเติม