สินค้าเคลื่อนที่ได้ (10)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (19)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
DT001
0 Bid
AIR BREAKER NO BRAND BR522 22180196 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) หัวเจาะ / 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT002
0 Bid
PLATE COMPACTOR MIPAZA MVH304 DSBR-J6836 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 68 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) เครื่องตบดินแบบเตารีด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT003
0 Bid
CARGO TRAY NO BRAND *** 2178-095-002 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) กระบะ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT004
0 Bid
CONCRETE HOPPER NO BRAND *** 2071-090-001 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT005
0 Bid
CONCRETE HOPPER NO BRAND *** 2071-090-002 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 3 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT006
0 Bid
CONCRETE HOPPER NO BRAND *** 2071-090-003 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 4 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT007
0 Bid
WELDING MACHINE SHINDAIWA DGW280MT 07170829 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 70 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT008
0 Bid
WELDING MACHINE AIRMAN DLW300ES 3789187 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT009
0 Bid
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS130SC-5C3 B3C5C-32678 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 74 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT010
0 Bid
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS175S 53-5A10998 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT011
0 Bid
TOWER LIGHT SUBARU SGU415CW-SG9 KJ1052 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT012
0 Bid
TOWER LIGHT NO BRAND 7GF 17050102 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 65 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 46,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร (พร้อมตัวลาก,ดีเซล) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT013
0 Bid
TOWER LIGHT NO BRAND 7GF 17050101 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 46,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร (พร้อมตัวลาก,ดีเซล) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT014
0 Bid
ENGINE NO BRAND *** 2178-095-001 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 12,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์พร้อมปั๊มไฮโดรลิค / ไม่มีเอกสาร / WITH HYD. PUMP / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT015
0 Bid
ENGINE ISUZU 4BG1 T0405-095-001 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 62 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์เทอร์โบ / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT016
0 Bid
PICK UP MITSUBISHI STRADA MMTONK64F3F000160 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 45,000 BAHT / บาท) รถกระบะ / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT017
0 Bid
WHEEL LOADER KOMATSU 507 J01-51442 1981 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 88 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 490,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT018
0 Bid
WHEEL LOADER MITSUBISHI HL708 H5-0196 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 400,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT019
0 Bid
MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT020
0 Bid
CLEANING MACHINE HOWA HF63A 34416 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 71 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT001
0 Bid
MISCELLANEOUS AIR BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BR522 22180196

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) หัวเจาะ / 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT002
0 Bid
MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIPAZA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVH304 DSBR-J6836

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT003
0 Bid
MISCELLANEOUS CARGO TRAY NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2178-095-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) กระบะ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT004
0 Bid
MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2071-090-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT005
0 Bid
MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2071-090-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 3 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT006
0 Bid
MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2071-090-003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 4 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT007
0 Bid
MISCELLANEOUS WELDING MACHINE SHINDAIWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DGW280MT 07170829

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT008
0 Bid
MISCELLANEOUS WELDING MACHINE AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DLW300ES 3789187

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT009
0 Bid
MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS130SC-5C3 B3C5C-32678

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT010
0 Bid
MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS175S 53-5A10998

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT011
0 Bid
MISCELLANEOUS TOWER LIGHT SUBARU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SGU415CW-SG9 KJ1052

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT012
0 Bid
MISCELLANEOUS TOWER LIGHT NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7GF 17050102

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 46,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร (พร้อมตัวลาก,ดีเซล)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT013
0 Bid
MISCELLANEOUS TOWER LIGHT NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7GF 17050101

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 46,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร (พร้อมตัวลาก,ดีเซล)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT014
0 Bid
MISCELLANEOUS ENGINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2178-095-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 12,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์พร้อมปั๊มไฮโดรลิค / ไม่มีเอกสาร / WITH HYD. PUMP / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT015
0 Bid
MISCELLANEOUS ENGINE ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
4BG1 T0405-095-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์เทอร์โบ / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT016
0 Bid
PICK UP PICK UP MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
STRADA MMTONK64F3F000160

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 45,000 BAHT / บาท) รถกระบะ / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT017
0 Bid
LOADER WHEEL LOADER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
507 J01-51442 1981

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 490,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT018
0 Bid
LOADER WHEEL LOADER MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HL708 H5-0196

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 400,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT019
0 Bid
MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT020
0 Bid
CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF63A 34416

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว