ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
DT001
0 Bid
PICK UP MITSUBISHI STRADA MMTONK64F3F000160 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 45,000 BAHT / บาท) รถกระบะ / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT002
0 Bid
FORKLIFT MITSUBISHI FD35 F19A-00546 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT003
0 Bid
FORKLIFT KOMATSU FD35-4 M103B-123479 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 43 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT004
0 Bid
FORKLIFT TOYOTA 3FD50 3FD60-10307 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT005
0 Bid
MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 45 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DT006
0 Bid
MOTOR GRADER CATERPILLAR 120G 87V04781 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 47 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 450,000 BAHT / บาท) รถเกรด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT001
0 Bid
PICK UP PICK UP MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
STRADA MMTONK64F3F000160

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 45,000 BAHT / บาท) รถกระบะ / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT002
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35 F19A-00546

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT003
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-4 M103B-123479

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT004
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD50 3FD60-10307

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT005
0 Bid
MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT006
0 Bid
MOTOR GRADER MOTOR GRADER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
120G 87V04781

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 450,000 BAHT / บาท) รถเกรด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว