สินค้าเคลื่อนที่ได้ (94)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (289)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR HINOMOTO E2002 E2002000107 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 57 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI T5000 T5000-000516 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 61 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR KUBOTA B6000 B6000-30321 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ASPHALT FINISHER HANTA AF-300CS AF-300CS-3169 1988 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 8 )
รถปูยาง, ขนาดแผ่นแทรค 200 มม. / SHOE SIZE: 200 MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
ASPHALT FINISHER SUMITOMO HB25W-2 HB25W-1065 1997 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 8 )
รถปูยาง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ล้อยาง / 4WD, WHEEL TYPE *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER HINO C30R-1 11499C สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 12 )
รถขนย้ายสินค้า ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER HINO RC40CM 15095 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขนย้ายสินค้า ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE HOWA HF63 33621 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 13 )
รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE NO BRAND *** 128842 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถทำความสะอาด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 307SSR 00A58914 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 308BSR 3YS01035 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 67 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 314C *CAT0314CCKHB01009* 2007 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 21 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK120-3 LP-16559 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK135SR YY01-00986 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 12 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK75UR-2 R00135 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC75UU-3 16130 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC75UU-3 16453 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC75UU-3C 20766 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 1 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC90-7 54914 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 85 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR AIRMAN AX30UR-3 *864A050159* สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 21 )
รถขุดเล็ก ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR HINOMOTO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
E2002 E2002000107

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
T5000 T5000-000516

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
B6000 B6000-30321

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER HANTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AF-300CS AF-300CS-3169 1988 808

รถปูยาง, ขนาดแผ่นแทรค 200 มม. / SHOE SIZE: 200 MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HB25W-2 HB25W-1065 1997 4351

รถปูยาง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ล้อยาง / 4WD, WHEEL TYPE

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER HINO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C30R-1 11499C

รถขนย้ายสินค้า

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER HINO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RC40CM 15095

รถขนย้ายสินค้า

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF63 33621

รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 128842

รถทำความสะอาด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
307SSR 00A58914

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
308BSR 3YS01035 1998

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
314C *CAT0314CCKHB01009* 2007

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK120-3 LP-16559

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK135SR YY01-00986

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK75UR-2 R00135

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC75UU-3 16130 1998

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC75UU-3 16453

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC75UU-3C 20766 2000

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC90-7 54914

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AX30UR-3 *864A050159*

รถขุดเล็ก