สินค้าเคลื่อนที่ได้ (114)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (193)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
L.002 BICYCLE NO BRAND *** TS38-2 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 106 )
รถจักรยาน 5 UNITS ( 1 LOT) *** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.006 WATER PUMP TSURUMI,OKASAN KRS2-89,KTZ45-5-60,KTV2-37,KRS.65.5,SC2205-3,OKP-2 GJ-6010379,GJ-6010742,6010131,AAM-6015757,GG-60122 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 37 )
ปั๊มน้ำ 7 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.015 GRASS CUTTING MACHINE SHIBAURA CM274 10671 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.031 TILLING MACHINE MITSUBISHI CT452 10156 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 69 )
รถพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.032 SPARE PART FOR TILLING MACHINE NIPLO *** 3425 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 73 )
อะไหล่รถพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.045 WOOD CUTTING MACHINE HITACHI *** D8627616 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 89 )
เครื่องตัดไม้ *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.048 WASHING MACHINE NO BRAND KS-3520H TS38-3 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 72 )
เครื่องล้าง *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.049 WASHING MACHINE ROBIN *** TS38-4 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 103 )
เครื่องล้าง 4 UNITS (1 LOT) *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.050 CLEANING MACHINE TOYOTA HI-SWEEPER TS38-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 79 )
รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.051 ASPHALT SPRAYER NO BRAND,HANTA SC2205-7,CSM-15 SC-2205-05,11517 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 41 )
เครื่องฉีดยางมะตอย 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.052 ASPHALT SPRAYER HANTA CSM-15H 6797,6867,7049 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 37 )
เครื่องฉีดยางมะตอย 3 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.053 RAMMER NO BRAND *** VIBRATOR117,VIBRATOR117-001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.056 PLATE COMPACTOR,CUTTING MACHINE SAKAI,OGURA PF301,HBC-22 VPF5-60343,512299 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 32 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด / เครื่องตัด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.059 CONCRETE CUTTING MACHINE ROBIN *** 319-117 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 57 )
เครื่องตัดคอนกรีต 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.060 CONCRETE CUTTING MACHINE WACKER NEUSON MFS12 30056752 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 48 )
เครื่องตัดคอนกรีต 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.062 CONCRETE MIXER NIKKO KGM-2.5 NJ020 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 30 )
เครื่องผสมคอนกรีต *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.063 CONCRETE HOPPER NO BRAND SC2205-5,SC2205-6 SC-2205-01,SC-2205-02 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 34 )
กรวยเทคอนกรีต 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.064 CONCRETE HOPPER NO BRAND SC2205-8,SC2205-9 SC-2205-03,SC-2205-04 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 26 )
กรวยเทคอนกรีต 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.071 WINCH NO BRAND *** SHWIN-117-01 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 47 )
รอก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.072 STRAPPING MACHINE,DRILLING MACHINE AKEBONO,MAKITA SL-434,8406 L-6748,32728 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 44 )
เครื่องแพ็คของ / เครื่องเจาะ *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.002 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS38-2

รถจักรยาน 5 UNITS ( 1 LOT)

*** EXCLUDE 30% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 30%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.006 MISCELLANEOUS WATER PUMP TSURUMI,OKASAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KRS2-89,KTZ45-5-60,KTV2-37,KRS.65.5,SC2205-3,OKP-2 GJ-6010379,GJ-6010742,6010131,AAM-6015757,GG-60122

ปั๊มน้ำ 7 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.015 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE SHIBAURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CM274 10671

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.031 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CT452 10156

รถพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.032 MISCELLANEOUS SPARE PART FOR TILLING MACHINE NIPLO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 3425

อะไหล่รถพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.045 MISCELLANEOUS WOOD CUTTING MACHINE HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** D8627616

เครื่องตัดไม้

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.048 MISCELLANEOUS WASHING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KS-3520H TS38-3

เครื่องล้าง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.049 MISCELLANEOUS WASHING MACHINE ROBIN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS38-4

เครื่องล้าง 4 UNITS (1 LOT)

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.050 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HI-SWEEPER TS38-1

รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.051 MISCELLANEOUS ASPHALT SPRAYER NO BRAND,HANTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SC2205-7,CSM-15 SC-2205-05,11517

เครื่องฉีดยางมะตอย 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.052 MISCELLANEOUS ASPHALT SPRAYER HANTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CSM-15H 6797,6867,7049

เครื่องฉีดยางมะตอย 3 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.053 MISCELLANEOUS RAMMER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** VIBRATOR117,VIBRATOR117-001

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.056 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR,CUTTING MACHINE SAKAI,OGURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PF301,HBC-22 VPF5-60343,512299

เครื่องตบดินแบบเตารีด / เครื่องตัด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.059 MISCELLANEOUS CONCRETE CUTTING MACHINE ROBIN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 319-117

เครื่องตัดคอนกรีต 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.060 MISCELLANEOUS CONCRETE CUTTING MACHINE WACKER NEUSON
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MFS12 30056752

เครื่องตัดคอนกรีต 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.062 MISCELLANEOUS CONCRETE MIXER NIKKO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KGM-2.5 NJ020

เครื่องผสมคอนกรีต

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.063 MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SC2205-5,SC2205-6 SC-2205-01,SC-2205-02

กรวยเทคอนกรีต 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.064 MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SC2205-8,SC2205-9 SC-2205-03,SC-2205-04

กรวยเทคอนกรีต 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.071 MISCELLANEOUS WINCH NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SHWIN-117-01

รอก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.072 MISCELLANEOUS STRAPPING MACHINE,DRILLING MACHINE AKEBONO,MAKITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SL-434,8406 L-6748,32728

เครื่องแพ็คของ / เครื่องเจาะ

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / มีค่าอากรนำเข้า 0%