สินค้าเคลื่อนที่ได้ (28)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (46)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
CARRIER MIGHTY DC15 21832 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MIGHTY DC15 21833 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MIGHTY DC15 22045 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MIGHTY DC15 22048 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MIGHTY DC15 22209 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER MIGHTY DC15 DC15-18954 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 51 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER YANMAR YCT21OBF 20564 1995 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 15 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE HOWA HF66A HF66A-60489 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE HOWA HF66A HF66A2-60724 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 57 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE POWER BOSS SW/9XR 12598101 2001 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE ZAOH AM-9D 14224054 2003 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
INSPECTION
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 313C CAT0313CLHGF00921 2005 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 56 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 700,000 BAHT / บาท) รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBR10 7FBR10-11857 2004 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 5 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน / 1 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBR18 7FBR18-14076 2008 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.8 ตัน / ฟูลฟรี้ 4.5 ม. / 1.8 TON / FULL FREE 4.5 M. *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU FG25-8 M101-131589 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ , เบนซิน 2.5 ตัน , ฟูลฟรี้ 6 เมตร / GASOLINE , 2.5 TONS , FULL FREE 6 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA 3FD40 FD45-14374 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 35 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 320,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 4 ตัน, ฟูลฟรี้ 5 ม., งา 1,600 มม. / DIESEL , 4 TONS, FULL FREE 5 M., FORK1,600MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT UNICARRIERS EBT-P1F2 P1F2-401797 2015 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์, 2 ตัน , เสาสูง 3 เมตร / 2 TONS, 3 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 685276 2004 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 130,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 685537 2004 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 130,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MANLIFT AICHI SV08B 688582 2005 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 130,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า, เสาสูง 8 เมตร / 8 M. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 21832

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 21833

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22045

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22048

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22209

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 DC15-18954

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YCT21OBF 20564 1995

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF66A HF66A-60489

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF66A HF66A2-60724

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE POWER BOSS
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SW/9XR 12598101 2001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE ZAOH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AM-9D 14224054 2003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
313C CAT0313CLHGF00921 2005

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 700,000 BAHT / บาท) รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBR10 7FBR10-11857 2004

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน / 1 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBR18 7FBR18-14076 2008

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.8 ตัน / ฟูลฟรี้ 4.5 ม. / 1.8 TON / FULL FREE 4.5 M.

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG25-8 M101-131589

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ , เบนซิน 2.5 ตัน , ฟูลฟรี้ 6 เมตร / GASOLINE , 2.5 TONS , FULL FREE 6 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD40 FD45-14374

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 320,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 4 ตัน, ฟูลฟรี้ 5 ม., งา 1,600 มม. / DIESEL , 4 TONS, FULL FREE 5 M., FORK1,600MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT UNICARRIERS
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EBT-P1F2 P1F2-401797 2015

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์, 2 ตัน , เสาสูง 3 เมตร / 2 TONS, 3 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 685276 2004 3757

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 130,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 685537 2004 9814

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 130,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV08B 688582 2005

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 130,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า, เสาสูง 8 เมตร / 8 M.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%