สินค้าเบ็ดเตล็ด (87)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
CRAWLER CARRIER KUBOTA RY601 E-2 176028 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
รถบรรทุกตีนตะขาบขนาดเล็ก (แทรคยาง) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CRAWLER CARRIER KUBOTA RY601 E-2 186008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
รถบรรทุกตีนตะขาบขนาดเล็ก (แทรคยาง) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR SANYO *** 2217-097-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
WHEEL LOADER KAWASAKI 4OZII 10470 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถตักล้อยาง / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
WHEEL LOADER KOMATSU 507 J01-51442 1981 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR FILTER NO BRAND *** 2218-097-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 6,000 BAHT / บาท) กรองอากาศและท่อไอเสีย / 30 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR TANK NO BRAND *** 2218-097-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,000 BAHT / บาท) ถังลม / 4 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CABIN MAZDA *** SAHAW270-4 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,000 BAHT / บาท) หัวเก๋ง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO BOX NO BRAND *** 2204-096-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้บรรทุกสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
COMPRESSOR NO BRAND *** 2218-097-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอมเพรสเซอร์แอร์ / 10 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
COMPRESSOR NO BRAND *** 2218-097-011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอมเพรสเซอร์แอร์ / 10 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
COMPRESSOR NO BRAND *** K63-1409-022 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
คอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ / 30 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CONTROL NO BRAND *** 2216-097-011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอนโทรลมือโยก / 4 SETS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CONTROL NO BRAND *** 2218-097-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) คอนโทรล / 10 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CONTROL SHINKO *** 2216-097-012 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอนโทรล / 4 SETS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ENGINE ISUZU DA 120 E/no. DA120-543366 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ENGINE ISUZU DA 640 E/no. DA640-535235 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 35,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ENGINE MAZDA FE 79 E/no. FE-330XXX สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,250 BAHT / บาท) เครื่องยนต์ / ไม่มีเอกสาร / 1 SET / NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
EVAPORATOR NO BRAND *** K63-1409-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
คอยล์เย็นรถยนต์ / 30 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
EXHAUST PIPE NO BRAND *** 2181-095-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,000 BAHT / บาท) ท่อไอเสีย / 5 SETS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CRAWLER CARRIER KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RY601 E-2 176028

รถบรรทุกตีนตะขาบขนาดเล็ก (แทรคยาง)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CRAWLER CARRIER KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RY601 E-2 186008

รถบรรทุกตีนตะขาบขนาดเล็ก (แทรคยาง)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR SANYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2217-097-005

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ LOADER WHEEL LOADER KAWASAKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
4OZII 10470

รถตักล้อยาง / ไม่มีเอกสาร / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ LOADER WHEEL LOADER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
507 J01-51442 1981

รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR FILTER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2218-097-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 6,000 BAHT / บาท) กรองอากาศและท่อไอเสีย / 30 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR TANK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2218-097-004

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,000 BAHT / บาท) ถังลม / 4 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CABIN MAZDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SAHAW270-4

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,000 BAHT / บาท) หัวเก๋ง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARGO BOX NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2204-096-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้บรรทุกสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS COMPRESSOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2218-097-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอมเพรสเซอร์แอร์ / 10 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS COMPRESSOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2218-097-011

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอมเพรสเซอร์แอร์ / 10 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS COMPRESSOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K63-1409-022

คอมเพรสเซอร์แอร์รถยนต์ / 30 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CONTROL NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2216-097-011

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอนโทรลมือโยก / 4 SETS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CONTROL NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2218-097-003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) คอนโทรล / 10 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CONTROL SHINKO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2216-097-012

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) คอนโทรล / 4 SETS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS ENGINE ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DA 120 DA120-543366

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS ENGINE ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DA 640 DA640-535235

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 35,000 BAHT / บาท) เครื่องยนต์

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS ENGINE MAZDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FE 79 FE-330XXX

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,250 BAHT / บาท) เครื่องยนต์ / ไม่มีเอกสาร / 1 SET / NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS EVAPORATOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K63-1409-005

คอยล์เย็นรถยนต์ / 30 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS EXHAUST PIPE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2181-095-006

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,000 BAHT / บาท) ท่อไอเสีย / 5 SETS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว