สินค้าเบ็ดเตล็ด (38)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860 103347011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860I 201549015 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 14 )
รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR HITACHI HIC-860Q 401089038 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BOAT YAMAHA EKS F802111-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
เรือ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER NO BRAND *** 2779-125-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER NO BRAND *** 2779-125-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CRANE TNC E1202 LC129 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
เครนยกของ 2 ตัน (ของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน) / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORK NO BRAND *** 2779-125-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
งารถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3 ตัน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FUEL TANK NO BRAND CD45BR 63621-00031 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 52 )
ถังน้ำมัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GEAR STEYR *** 2774-125-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
เกียร์สโลว์ 2 UINTS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GEAR STEYR *** 2774-125-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
เกียร์สโลว์ 2 UINTS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GENERATOR SHINDAIWA SCG30 2777-125-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
เครื่องปั่นไฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
HAND GUIDE ROLLER NO BRAND *** 2779-125-010 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถบดเดินตาม , ดีเซล / DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
METAL SCAFFOLD NO BRAND *** 2780-125-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
นั่งร้าน 5 UNITS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
METAL SCAFFOLD NO BRAND *** 2780-125-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
นั่งร้าน 5 UNITS (1 LOT) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
MOTOR NO BRAND *** 2779-125-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
มอเตอร์ปั่นไฟ ขนาด 22 KW *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
RATCHET WRENCH SET NO BRAND *** 2779-125-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
ชุดประแจบล็อก (ของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน) / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
RIM WITH TIRE NO BRAND *** 2779-125-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
ยางพร้อมกะทะล้อ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
TILLING MACHINE ISEKI KA900 0002828 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
รถพรวนดินเดินตาม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
TILLING MACHINE ISEKI KS650 020425 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 64 )
รถพรวนดินเดินตาม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860 103347011

รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860I 201549015

รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HIC-860Q 401089038

รถกอล์ฟ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BOAT YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EKS F802111-001

เรือ / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-003

หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-004

หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CRANE TNC
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
E1202 LC129

เครนยกของ 2 ตัน (ของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน) / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS FORK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-008

งารถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3 ตัน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS FUEL TANK NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CD45BR 63621-00031

ถังน้ำมัน / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS GEAR STEYR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2774-125-001

เกียร์สโลว์ 2 UINTS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS GEAR STEYR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2774-125-002

เกียร์สโลว์ 2 UINTS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS GENERATOR SHINDAIWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SCG30 2777-125-001

เครื่องปั่นไฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS HAND GUIDE ROLLER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-010

รถบดเดินตาม , ดีเซล / DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS METAL SCAFFOLD NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2780-125-001

นั่งร้าน 5 UNITS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS METAL SCAFFOLD NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2780-125-002

นั่งร้าน 5 UNITS (1 LOT)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS MOTOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-001

มอเตอร์ปั่นไฟ ขนาด 22 KW

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS RATCHET WRENCH SET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-006

ชุดประแจบล็อก (ของใหม่ยังไม่เคยใช้งาน) / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS RIM WITH TIRE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2779-125-005

ยางพร้อมกะทะล้อ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KA900 0002828

รถพรวนดินเดินตาม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KS650 020425

รถพรวนดินเดินตาม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว