สินค้าเคลื่อนที่ได้ (18)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (124)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI *** 2747-123-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 10 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER NICHIYU HT12-32-14 47125041 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 71 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
WHEEL CARRIER YAMAGUCHI M3-60F 981990 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
รถบรรทุกล้อยางขนาดเล็ก (3 ล้อ) *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT NICHIYU FBR10H-60-300 124AB0100 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 75 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 ตัน / 1 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT KOMATSU *** 30328 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 7 )
รถฟอร์คลิฟท์ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
FORKLIFT TOYOTA FG7 13503 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 7 ตัน / GASOLINE 7 TONS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR SANXO *** 2747-123-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN *** TNB-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN *** TNB-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN 52221 52221-5274 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN LF 3810 67769 2385 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 87 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE JOHN DEERE 3365 M03365X956145 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
รถตัดหญ้า 5 แก๊ง / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GRASS CUTTING MACHINE TORO 03410 81176 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 45 )
รถตัดหญ้า พร้อมอะไหล่ 2 ชั้น / WITH SPARE PART 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS125S 54-4040245 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 4 )
ปั๊มลม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR MITSUISEKI Z156AS-R 4F10150A-1219 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
ปั๊มลม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR OIL PUMP NO BRAND *** 2741-123-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 8 )
ปั้มดูดน้ำมัน 24V 8 UNITS (1 LOT) (ของใหม่,ไม่เคยใช้งาน) / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
ALTERNATOR NO BRAND *** 2741-123-011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 10 )
ไดร์ปั่นไฟ 5KVA (ของใหม่,ไม่เคยใช้งาน) / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BALERS NO BRAND RB910 60052 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 5 )
เครื่องม้วนฟาง / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BALERS TAKAKITA VC1180WX 5003L สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
เครื่องม้วนฟาง / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BLADE NO BRAND *** TNB-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
ใบมีดตัด *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2747-123-002

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HT12-32-14 47125041

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER WHEEL CARRIER YAMAGUCHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
M3-60F 981990

รถบรรทุกล้อยางขนาดเล็ก (3 ล้อ)

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT NICHIYU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FBR10H-60-300 124AB0100

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 1 ตัน / 1 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 30328

รถฟอร์คลิฟท์

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG7 13503

รถฟอร์คลิฟท์ เบนซิน 7 ตัน / GASOLINE 7 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR SANXO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2747-123-001

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TNB-007

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TNB-008

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
52221 52221-5274

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE JACOBSEN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
LF 3810 67769 2385

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE JOHN DEERE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3365 M03365X956145

รถตัดหญ้า 5 แก๊ง / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GRASS CUTTING MACHINE GRASS CUTTING MACHINE TORO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
03410 81176

รถตัดหญ้า พร้อมอะไหล่ 2 ชั้น / WITH SPARE PART 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS125S 54-4040245

ปั๊มลม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR MITSUISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
Z156AS-R 4F10150A-1219

ปั๊มลม / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR OIL PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2741-123-007

ปั้มดูดน้ำมัน 24V 8 UNITS (1 LOT) (ของใหม่,ไม่เคยใช้งาน) / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS ALTERNATOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2741-123-011

ไดร์ปั่นไฟ 5KVA (ของใหม่,ไม่เคยใช้งาน) / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BALERS NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RB910 60052

เครื่องม้วนฟาง / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BALERS TAKAKITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
VC1180WX 5003L

เครื่องม้วนฟาง / ไม่มีเอกสาร NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BLADE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TNB-005

ใบมีดตัด

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว