สินค้าเคลื่อนที่ได้ (40)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (119)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
L.001 STEEL LOCKER NO BRAND *** 2627-117-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 52 )
ตู้ล็อกเกอร์ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.003 BICYCLE NO BRAND *** 2603-116-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 44 )
รถจักรยานญี่ปุ่น 8 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.004 SCOOTER NO BRAND *** 2638-117-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 44 )
จักรยานสกู๊ตเตอร์ 14 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.005 EXERCISE MACHINE NO BRAND *** 2625-117-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 68 )
เครื่องออกกำลังกาย *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.007 WATER PUMP NO BRAND *** 2627-117-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 61 )
ปั๊มน้ำ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.008 FIRE PUMP RABBIT P503R 2000 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 46 )
ปั๊มดับเพลิง *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.009 FIRE PUMP ROBIN P406 2112 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
ปั๊มดับเพลิง *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.010 CUTTING MACHINE ALL BRAND *** 2592-115-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 70 )
เครื่องตัด 12 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.011 GRASS CUTTING MACHINE KIORITZ,YANMAR AZ850A,M-5 NYZJM08460,010257 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 43 )
รถตัดหญ้า 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.012 GRASS CUTTING MACHINE ZENOAH,KUBOTA,H ZGC300EZ,63063,UM-T12 00300298,63063,50511083 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
รถตัดหญ้า 3 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.013 GRASS CUTTING MACHINE SNAPPER SPP90KW 85185606 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 51 )
รถตัดหญ้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.014 GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND *** 6040430 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
รถตัดหญ้านั่งขับ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.016 GRANDING MACHINE STAR *** 2625-117-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 44 )
เครื่องบด *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.017 SPARE PART NO BRAND *** 2627-117-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 46 )
อะไหล่การเกษตร *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.018 TILLING MACHINE NO BRAND *** 2633-117-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
รถพรวนดิน 2 คัน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.019 TILLING MACHINE NO BRAND *** 2633-117-010 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 43 )
รถพรวนดิน + รถกวาดหิมะ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.020 TILLING MACHINE YANMAR *** 2633-117-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 55 )
รถพรวนดินแบบนั่งขับ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.021 TILLING MACHINE KUBOTA,MITSUBIS TMA21,MM25,MM27 104248,14214,24544,02516 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 42 )
รถพรวนดิน 4 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.022 TILLING MACHINE YANMAR MT251,MT250,MT210,MT200 000489,001571,910340,701593 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 48 )
รถพรวนดิน 4 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
L.023 TILLING MACHINE MAMETORA MH650D 11146 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 54 )
รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.001 MISCELLANEOUS STEEL LOCKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2627-117-001

ตู้ล็อกเกอร์

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.003 MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2603-116-003

รถจักรยานญี่ปุ่น 8 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.004 MISCELLANEOUS SCOOTER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2638-117-006

จักรยานสกู๊ตเตอร์ 14 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.005 MISCELLANEOUS EXERCISE MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2625-117-007

เครื่องออกกำลังกาย

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.007 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2627-117-006

ปั๊มน้ำ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.008 MISCELLANEOUS FIRE PUMP RABBIT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
P503R 2000

ปั๊มดับเพลิง

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.009 MISCELLANEOUS FIRE PUMP ROBIN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
P406 2112

ปั๊มดับเพลิง

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.010 MISCELLANEOUS CUTTING MACHINE ALL BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2592-115-007

เครื่องตัด 12 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.011 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE KIORITZ,YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AZ850A,M-5 NYZJM08460,010257

รถตัดหญ้า 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.012 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE ZENOAH,KUBOTA,H
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
ZGC300EZ,63063,UM-T12 00300298,63063,50511083

รถตัดหญ้า 3 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.013 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE SNAPPER
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SPP90KW 85185606

รถตัดหญ้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.014 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 6040430

รถตัดหญ้านั่งขับ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.016 MISCELLANEOUS GRANDING MACHINE STAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2625-117-008

เครื่องบด

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.017 MISCELLANEOUS SPARE PART NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2627-117-004

อะไหล่การเกษตร

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.018 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2633-117-007

รถพรวนดิน 2 คัน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.019 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2633-117-010

รถพรวนดิน + รถกวาดหิมะ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.020 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2633-117-005

รถพรวนดินแบบนั่งขับ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.021 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE KUBOTA,MITSUBIS
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TMA21,MM25,MM27 104248,14214,24544,02516

รถพรวนดิน 4 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.022 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MT251,MT250,MT210,MT200 000489,001571,910340,701593

รถพรวนดิน 4 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
L.023 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MAMETORA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MH650D 11146

รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว