สินค้าเบ็ดเตล็ด (89)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
CARGO TRUCK HINO BU142R-HKMQX3 MR031BZE405000049 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 37 )
รถบรรทุก มีเล่มทะเบียน 94-1426 กทม.**ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BATTERY FORKLIFT TCM FB9 77A02616 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA JN7 007991 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
GOLF CAR YAMAHA JN7 008051 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
รถกอล์ฟ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR MZB *** 2603-116-004 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
ปั๊มลมสองหัว 150 ลิตร 3 แรง / ยังไม่เคยใช้งาน UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BICYCLE NO BRAND *** 2603-116-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 48 )
รถจักรยานญี่ปุ่น 8 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BREAKER NO BRAND BR22 22180196 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 30 )
หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BREAKER NO BRAND MKB500 1994 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
VDO Image Description
BREAKER NO BRAND MKB500N 2956N สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 36 )
หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BREAKER NPK *** 100370 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 42 )
หัวกระแทก *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUCKET NO BRAND *** 2590-115-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
บุ้งกี๋ *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUCKET NO BRAND *** 2603-116-009 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
บุ้งกี๋ ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER CHIKUSHI BFP401 7502256 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 12 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER CHIKUSUI GC-556 8433053 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER IDE SS600 50602237 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 14 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER KAWASHIMA EC700 890022 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 15 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER KIORITZ KCG90 620199 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER SANIN SCM-600 144 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER YANMAR MCG90 2592-115-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARRIER YANMAR PK50 2572-114-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 15 )
รถขนย้ายสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK HINO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BU142R-HKMQX3 MR031BZE405000049

รถบรรทุก มีเล่มทะเบียน 94-1426 กทม.**ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB9 77A02616

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า 0.9 ตัน / 0.9 TON

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN7 007991

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ GOLF CAR GOLF CAR YAMAHA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN7 008051

รถกอล์ฟ

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR MZB
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2603-116-004

ปั๊มลมสองหัว 150 ลิตร 3 แรง / ยังไม่เคยใช้งาน UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BICYCLE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2603-116-003

รถจักรยานญี่ปุ่น 8 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BR22 22180196

หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MKB500 1994

หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MKB500N 2956N

หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 100370

หัวกระแทก

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BUCKET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2590-115-002

บุ้งกี๋

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BUCKET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2603-116-009

บุ้งกี๋ ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER CHIKUSHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BFP401 7502256

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER CHIKUSUI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GC-556 8433053

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER IDE
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SS600 50602237

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER KAWASHIMA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EC700 890022

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER KIORITZ
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KCG90 620199

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER SANIN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SCM-600 144

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MCG90 2592-115-001

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARRIER YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PK50 2572-114-001

รถขนย้ายสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / ชำระอากรนำเข้าแล้ว