สินค้าเบ็ดเตล็ด (30)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR KUBOTA B1400 B1400-11576 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI D2000 M62-75124 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUS HINO *** FG1JPPA-10350 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
รถบัส ทะเบียน, 41-4737 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตามม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง, / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน ** *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK ISUZU NEWELF130 NPR71PY52E5-7102235 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถบรรทุกติดตู้ทำความเย็น, ทะเบียน 71-5502 นครปฐม, / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK ISUZU NKR55EU5 NKR55EU5M-7122761 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถบรรทุก, มีเล่มทะเบียน 95-7900 กทม. **แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK ISUZU NKR71LY52A NKR71LY52A3-7100251 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถบรรทุก ทะเบียน 96-0153 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK MITSUBISHI FE539E6RDH2 MMTFE539CYC000375 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 30 )
รถบรรทุก, ทะเบียน 94-3013 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK NISSAN CPA87N CPA87N-00421 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
รถบรรทุก, ทะเบียน 80-8452 นนทบุรี ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน ** *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRUCK TOYOTA BU101R-TSMLS3 BU101-9501203 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
รถบรรทุก ทะเบียน 96-6324 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS90S 71-5A12605 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 15 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 55,000 BAHT/บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
AIR COMPRESSOR COMPAIR DLT0407C50 *WCA1E251071730238* สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 110,000 BAHT/บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
BUCKET TCM *** K64-2207-005 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 15,000 BAHT/บาท) บุ้งกี๋รถตักล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CABIN NO BRAND *** 2419-103-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 9,000 BAHT/บาท) หัวเก๋ง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO BOX NO BRAND *** 2204-096-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 2 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT/บาท) ตู้บรรทุกสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO BOX NO BRAND *** HLH-001/11/18 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 25,000 BAHT/บาท) ตู้บรรทุกสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO BOX NO BRAND G-06 2352-099-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 15,000 BAHT/บาท) ตู้บรรทุกสินค้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CARGO TRAY NO BRAND *** 2178-095-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT/บาท) กระบะ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLAMP NO BRAND *** K63-1611-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 35,000 BAHT/บาท) ตัวหนีบ (ปากคีบกล่องสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 2 ตันขึ้นไป) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLAMP NO BRAND PC60 K64-2207-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 28,000 BAHT/บาท) ตัวหนีบ (ปากคีบไม้) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLAMP TCM LC123 0013 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 35,000 BAHT/บาท) ตัวหนีบ (ปากคีบถังสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 2 ตันขึ้นไป) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
B1400 B1400-11576

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
D2000 M62-75124

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BUS BUS HINO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** FG1JPPA-10350

รถบัส ทะเบียน, 41-4737 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตามม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง, / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน **

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NEWELF130 NPR71PY52E5-7102235

รถบรรทุกติดตู้ทำความเย็น, ทะเบียน 71-5502 นครปฐม, / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NKR55EU5 NKR55EU5M-7122761

รถบรรทุก, มีเล่มทะเบียน 95-7900 กทม. **แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NKR71LY52A NKR71LY52A3-7100251

รถบรรทุก ทะเบียน 96-0153 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FE539E6RDH2 MMTFE539CYC000375

รถบรรทุก, ทะเบียน 94-3013 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CPA87N CPA87N-00421

รถบรรทุก, ทะเบียน 80-8452 นนทบุรี ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง / ** ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้นและจะต้องโอนภายใน 90 วัน **

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BU101R-TSMLS3 BU101-9501203

รถบรรทุก ทะเบียน 96-6324 กทม. ** แจ้งเลิกใช้รถตาม ม.79 ** / **ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเอง** ,ไม่รับเปลี่ยนคืน ผู้ประมูลได้จะต้องตรวจสอบเอกสารการโอนด้วยตนเองก่อนประมูล ภายใน 90 วัน บริษัทจะไม่รับผิดชอบในการโอนใดๆทั้งสิ้น.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS90S 71-5A12605

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 55,000 BAHT/บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR COMPAIR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DLT0407C50 *WCA1E251071730238*

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 110,000 BAHT/บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS BUCKET TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K64-2207-005

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 15,000 BAHT/บาท) บุ้งกี๋รถตักล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CABIN NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2419-103-003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 9,000 BAHT/บาท) หัวเก๋ง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARGO BOX NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2204-096-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT/บาท) ตู้บรรทุกสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARGO BOX NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** HLH-001/11/18

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 25,000 BAHT/บาท) ตู้บรรทุกสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARGO BOX NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
G-06 2352-099-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 15,000 BAHT/บาท) ตู้บรรทุกสินค้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CARGO TRAY NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2178-095-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT/บาท) กระบะ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CLAMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K63-1611-007

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 35,000 BAHT/บาท) ตัวหนีบ (ปากคีบกล่องสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 2 ตันขึ้นไป)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CLAMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC60 K64-2207-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 28,000 BAHT/บาท) ตัวหนีบ (ปากคีบไม้)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS CLAMP TCM
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
LC123 0013

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 35,000 BAHT/บาท) ตัวหนีบ (ปากคีบถังสำหรับรถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 2 ตันขึ้นไป)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว