สินค้าเคลื่อนที่ได้ (24)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (156)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
DM001 GRASS CUTTING MACHINE ECHO,HONDA AZ600,KZ45 F102012-032,100483 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM002 GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND *** 415550,65020-00221 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า 2 คัน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM003 GRASS CUTTING MACHINE OREC HM716TL,WM604AW 4162,426336,BU960D0620 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า / 3 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM004 GRASS CUTTING MACHINE OREC,WADO WM604D,NON HMZBM03126,HMZD00667,400899 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า / 3 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM005 GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND *** 2405-102-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 14 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดหญ้าพร้อมแครื่องตัดกิ่ง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM006 MISCELLANEOUS KANRIU 4CM 200074 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) สินค้าเบ็ดเตล็ด (เครื่องหว่านปุ๋ย) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM007 MISCELLANEOUS KANRIU MD600 700089 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) สินค้าเบ็ดเตล็ด (เครื่องหว่านปุ๋ย) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM008 MISCELLANEOUS OCHIAI SR-10 F102007-102 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) สินค้าเบ็ดเตล็ด (เครื่องหว่านปุ๋ย) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM009 TILLING MACHINE HONDA F410 200435 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM010 TILLING MACHINE HONDA FR615 FZBM-100129 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM011 TILLING MACHINE HONDA FU650 1008392 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM012 TILLING MACHINE ISEKI IR60 DXZFD01357 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM013 TILLING MACHINE ISEKI KC300F 2221 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM014 TILLING MACHINE ISEKI KC450F 501980 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM015 TILLING MACHINE ISEKI KC520 006187 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM016 TILLING MACHINE ISEKI KCR63 1445 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM017 TILLING MACHINE ISEKI *** 524986 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM018 TILLING MACHINE MITSUBISHI MM27 2382-101-028 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,800 BAHT / บาท) รถพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM019 TILLING MACHINE MITSUBISHI MMR6 16150 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน (เบนซิน) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description
DM020 TILLING MACHINE MITSUBISHI MMR60 47478 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 5,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน (เบนซิน) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE ECHO,HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AZ600,KZ45 F102012-032,100483

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 415550,65020-00221

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า 2 คัน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE OREC
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HM716TL,WM604AW 4162,426336,BU960D0620

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า / 3 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE OREC,WADO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
WM604D,NON HMZBM03126,HMZD00667,400899

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถตัดหญ้า / 3 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS GRASS CUTTING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2405-102-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดหญ้าพร้อมแครื่องตัดกิ่ง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS KANRIU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
4CM 200074

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) สินค้าเบ็ดเตล็ด (เครื่องหว่านปุ๋ย)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS KANRIU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MD600 700089

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) สินค้าเบ็ดเตล็ด (เครื่องหว่านปุ๋ย)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS MISCELLANEOUS OCHIAI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SR-10 F102007-102

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,500 BAHT / บาท) สินค้าเบ็ดเตล็ด (เครื่องหว่านปุ๋ย)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F410 200435

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FR615 FZBM-100129

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FU650 1008392

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
IR60 DXZFD01357

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KC300F 2221

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KC450F 501980

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KC520 006187

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KCR63 1445

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE ISEKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 524986

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MM27 2382-101-028

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,800 BAHT / บาท) รถพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MMR6 16150

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน (เบนซิน)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MMR60 47478

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 5,500 BAHT / บาท) รถพรวนดิน (เบนซิน)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว