ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 217 ) 10-11 กรกฎาคม 2564 8-11 กรกฎาคม 2564 8-9 กรกฎาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 0 ) 10-11 กรกฎาคม 2564 8-11 กรกฎาคม 2564 8-9 กรกฎาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 0 ) 8-11 กรกฎาคม 2564 8-11 กรกฎาคม 2564 8-11 กรกฎาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 8-11 กรกฎาคม 2564 8-11 กรกฎาคม 2564 8-11 กรกฎาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 37 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 217 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 37 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์