ค้นหาสินค้า

ตารางประมูล

ประเภทการประมูล วันประมูล วันลงทะเบียน วันตรวจสภาพ
สินค้าฟรีโซน ( 364 ) 13-14 มีนาคม 2564 11-14 มีนาคม 2564 11-12 มีนาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าชำระอากรแล้ว ( 1 ) 13-14 มีนาคม 2564 11-14 มีนาคม 2564 11-12 มีนาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองฟรีโซน ( 59 ) 11-14 มีนาคม 2564 11-14 มีนาคม 2564 11-14 มีนาคม 2564 ดูรายการสินค้า
ยื่นซองชำระอากรแล้ว ( 0 ) 11-14 มีนาคม 2564 11-14 มีนาคม 2564 11-14 มีนาคม 2564 ดูรายการสินค้า
สินค้าสำหรับขาย ( 108 ) ติดต่อฝ่ายขาย 095-056-3605 093-464-9555 ดูรายการสินค้า

โปรโมชั่น

สินค้าฟรีโซน จำนวน 364 รายการ

ยื่นซองฟรีโซน จำนวน 59 รายการ

สินค้าสำหรับขาย จำนวน 108 รายการ

ปฏิทินการประมูล

วันที่ อีเว้น

แบนเนอร์