ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description BULLDOZER CATERPILLAR D6N CAT00D6NTCCS00404 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 76 )
รถดันดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CRAWLER CRANE KOBELCO 7055-2 GB01260 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 284 )
รถเครนตีนตะขาบ / MAIN BODY *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-250M-5 519826 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 695 )
รถเครนล้อยาง *** NOT KEY / ยังไม่ได้คีย์รายการ รหัส 89 ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-500M-3 581918 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 440 )
รถเครนล้อยาง *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR500M-2 580871 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 709 )
รถเครนล้อยาง *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK120-2 LP-12915 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 2 )
รถขุด *** NOT KEY / ยังไม่ได้คีย์รายการ รหัส 89 ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK60-2 LE-18440 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 86 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK60-2 LE-19569 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 92 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC138US-2E1 *KMTPC043C01005298* สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 0 )
รถขุด *** NOT KEY / ยังไม่ได้คีย์รายการ รหัส 89 ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT TOYOTA 42-5FG15 405FG18-61695 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 85 )
รถยก , เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE , 1.5 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT TOYOTA 42-6FG15 406FG18-11059 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 83 )
รถยก , เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE , 1.5 TON *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT TOYOTA 42-6FG25 406FG25-30022 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 82 )
รถยก , เบนซิน 2.5 ตัน / GASOLINE , 2.5 TONS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description MANLIFT AICHI RM04B 687945 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 83 )
รถกระเช้า *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description SPARE PART KOBELCO 7055-2 GB01260-1 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 275 )
อะไหล่ / FOR ATTACHMENT OF USED KOBELCO CRAWLER CRANE 7055-2 S/N GB01260 *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description SPARE PART (FOR BULLDOZER) NO BRAND *** TS12-12 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 82 )
อะไหล่ *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description SPARE PART(CRANE) KATO KR75H 6910136 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 252 )
รถเครนล้อยาง *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description SPROCKET NO BRAND *** TS-12-11 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 82 )
เฟืองโซ่ *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description TRACK SHOE NO BRAND *** TS12-10 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 83 )
แผ่นแทรค *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description MOTOR GRADER CATERPILLAR 140G *72V11610* สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 225 )
รถเกรด , พร้อมยางอะไหล่ 6 เส้น / 6 PCS , RIM WITH TIRE *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description MOTOR GRADER CATERPILLAR 140G 72V15247 สินค้าสำหรับขาย
Viewed
( 84 )
รถเกรด / WITH NEW NON-CAT FRONT SCARIFIER *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BULLDOZER BULLDOZER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
D6N CAT00D6NTCCS00404

รถดันดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE CRAWLER CRANE KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7055-2 GB01260

รถเครนตีนตะขาบ / MAIN BODY

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-250M-5 519826

รถเครนล้อยาง

*** NOT KEY / ยังไม่ได้คีย์รายการ รหัส 89

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-500M-3 581918

รถเครนล้อยาง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR500M-2 580871

รถเครนล้อยาง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK120-2 LP-12915

รถขุด

*** NOT KEY / ยังไม่ได้คีย์รายการ รหัส 89

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK60-2 LE-18440

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK60-2 LE-19569

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC138US-2E1 *KMTPC043C01005298*

รถขุด

*** NOT KEY / ยังไม่ได้คีย์รายการ รหัส 89

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
42-5FG15 405FG18-61695

รถยก , เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE , 1.5 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
42-6FG15 406FG18-11059

รถยก , เบนซิน 1.5 ตัน / GASOLINE , 1.5 TON

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
42-6FG25 406FG25-30022

รถยก , เบนซิน 2.5 ตัน / GASOLINE , 2.5 TONS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RM04B 687945

รถกระเช้า

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS SPARE PART KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7055-2 GB01260-1

อะไหล่ / FOR ATTACHMENT OF USED KOBELCO CRAWLER CRANE 7055-2 S/N GB01260

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS SPARE PART (FOR BULLDOZER) NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS12-12

อะไหล่

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS SPARE PART(CRANE) KATO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KR75H 6910136

รถเครนล้อยาง

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS SPROCKET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS-12-11

เฟืองโซ่

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS TRACK SHOE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS12-10

แผ่นแทรค

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MOTOR GRADER MOTOR GRADER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
140G *72V11610*

รถเกรด , พร้อมยางอะไหล่ 6 เส้น / 6 PCS , RIM WITH TIRE

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าสำหรับขาย

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MOTOR GRADER MOTOR GRADER CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
140G 72V15247

รถเกรด / WITH NEW NON-CAT FRONT SCARIFIER

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%


สินค้าเคลื่อนที่ได้ (16)