ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DT001
0 Bid
AIR BREAKER NO BRAND BR522 22180196 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 181 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) หัวเจาะ / 3 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT002
0 Bid
CONCRETE HOPPER NO BRAND *** 2071-090-001 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 86 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT003
0 Bid
CONCRETE HOPPER NO BRAND *** 2071-090-002 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 194 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 3 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT004
0 Bid
CONCRETE HOPPER NO BRAND *** 2071-090-003 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 85 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 4 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT005
0 Bid
TOWER LIGHT SUBARU SGU415CW-SG9 KJ1052 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 73 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT006
0 Bid
TOWER LIGHT NO BRAND 7GF 17050102 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 85 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT007
0 Bid
TOWER LIGHT NO BRAND 7GF 17050101 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 157 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT008
0 Bid
PLATE COMPACTOR MIPAZA MVH304 DSBR-J6836 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 176 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) เครื่องตบดินแบบเตารีด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT009
0 Bid
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS130SC-5C3 B3C5C-32678 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 214 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT010
0 Bid
AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS175S 53-5A10998 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT011
0 Bid
WELDING MACHINE AIRMAN DLW300ES 3789187 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT012
0 Bid
WELDING MACHINE SHINDAIWA DGW280MT 07170829 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT013
0 Bid
MANLIFT AICHI SV04B 685805 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 186 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT014
0 Bid
MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT015
0 Bid
CLEANING MACHINE HOWA HF63A 34416 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 183 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT016
0 Bid
FORKLIFT KOMATSU FD35-4 M103B-123479 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT017
0 Bid
FORKLIFT MITSUBISHI FD35 F19A-00546 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT018
0 Bid
FORKLIFT TOYOTA 3FD50 3FD60-10307 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT019
0 Bid
WHEEL LOADER MITSUBISHI HL708 0196 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 186 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 450,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT020
0 Bid
WHEEL LOADER KOMATSU 507 J01-51442 1981 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 490,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT001
0 Bid
MISCELLANEOUS AIR BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BR522 22180196

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) หัวเจาะ / 3 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT002
0 Bid
MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2071-090-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT003
0 Bid
MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2071-090-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 3 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT004
0 Bid
MISCELLANEOUS CONCRETE HOPPER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2071-090-003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) กรวยเทคอนกรีต / 4 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT005
0 Bid
MISCELLANEOUS TOWER LIGHT SUBARU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SGU415CW-SG9 KJ1052

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT006
0 Bid
MISCELLANEOUS TOWER LIGHT NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7GF 17050102

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT007
0 Bid
MISCELLANEOUS TOWER LIGHT NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7GF 17050101

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) สปอตไลต์ สูง 7 เมตร

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT008
0 Bid
MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIPAZA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVH304 DSBR-J6836

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT009
0 Bid
MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS130SC-5C3 B3C5C-32678

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT010
0 Bid
MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS175S 53-5A10998

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT011
0 Bid
MISCELLANEOUS WELDING MACHINE AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DLW300ES 3789187

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT012
0 Bid
MISCELLANEOUS WELDING MACHINE SHINDAIWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DGW280MT 07170829

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT013
0 Bid
MISCELLANEOUS MANLIFT AICHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SV04B 685805

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT014
0 Bid
MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT015
0 Bid
CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF63A 34416

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT016
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-4 M103B-123479

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT017
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35 F19A-00546

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT018
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD50 3FD60-10307

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT019
0 Bid
LOADER WHEEL LOADER MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HL708 0196

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 450,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT020
0 Bid
LOADER WHEEL LOADER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
507 J01-51442 1981

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 490,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว