ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description ASPHALT FINISHER NIIGATA NFB6W1 NFB6W10366 1992 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 31 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,390,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, พร้อมอุปกรณ์ต่อขยาย 6 เมตร / WITH EX-SCREED 6 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CARGO TRUCK MITSUBISHI SUPER GREAT FN428R-500009 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,000,000 BAHT / บาท) รถบรรทุก 10 ล้อ , ถาดสไลด์ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT KOMATSU FD35-4 M103B-123479 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT MITSUBISHI FD35 F19A-00546 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT TOYOTA 3FD50 3FD60-10307 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 3 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description WHEEL LOADER KOMATSU 507 J01-51442 1981 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 490,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20 *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 10 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS175S 53-5A10998 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description AIR COMPRESSOR AIRMAN PDS390S 5010226 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 290,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description WELDING MACHINE AIRMAN DLW300ES 3789187 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 9 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description WELDING MACHINE SHINDAIWA DGW280MT 07170829 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 15 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER NIIGATA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NFB6W1 NFB6W10366 1992

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,390,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, พร้อมอุปกรณ์ต่อขยาย 6 เมตร / WITH EX-SCREED 6 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SUPER GREAT FN428R-500009

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,000,000 BAHT / บาท) รถบรรทุก 10 ล้อ , ถาดสไลด์

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-4 M103B-123479

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35 F19A-00546

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD50 3FD60-10307

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ LOADER WHEEL LOADER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
507 J01-51442 1981

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 490,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง, เก๋ง, เครื่องยนต์ 4 สูบ, ขนาดยาง 42X17-20 / CABIN, 4 CYLINDERS, TYRE SIZE 42X17-20

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS175S 53-5A10998

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 85,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS AIR COMPRESSOR AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PDS390S 5010226

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 290,000 BAHT / บาท) ปั๊มลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS WELDING MACHINE AIRMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DLW300ES 3789187

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ MISCELLANEOUS WELDING MACHINE SHINDAIWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DGW280MT 07170829

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว