ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DT001
0 Bid
TOILET NO BRAND *** T0299-078-002 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 16,000 BAHT / บาท) ห้องน้ำ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT002
0 Bid
TOILET NO BRAND *** T0299-078-003 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 32 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 16,000 BAHT / บาท) ห้องน้ำ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT003
0 Bid
BOOM KOBELCO SK120 0306-079-001 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 189,000 BAHT / บาท) บูม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT004
0 Bid
BOOM KOMATSU PC120-6,8 0307-079-001 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 189,000 BAHT / บาท) บูม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT006
0 Bid
MANLIFT TADANO AC-185-1-80101 095401 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 71 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT007
0 Bid
BOAT TOHATSU *** 200-30225 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 84 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 300,000 BAHT / บาท) เรือพร้อมหางเทรลเลอร์ / BOAT WITH TRAILER *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT008
0 Bid
BATTERY FORKLIFT TOYOTA 5FBL15 5FBL15-20927 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 80,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1.5 ตัน / 1.5 TON *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT009
0 Bid
FORKLIFT MITSUBISHI FD35 F19A-00546 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 75 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT010
0 Bid
FORKLIFT KOMATSU FD35-4 M103B-123479 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 78 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT011
0 Bid
FORKLIFT KOMATSU FD35T-5 34252 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 170,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ,ดีเซล 3.5 ตัน,ไม่มีเอกสาร / DIESEL 3.5 TONS, NOT FOR EXPORT *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT012
0 Bid
FORKLIFT TOYOTA 3FD50 3FD60-10307 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT013
0 Bid
BACKHOE LOADER KUBOTA KD-15 KD-15-10519 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 35 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) รถหน้าตักหลังขุด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT014
0 Bid
ASPHALT FINISHER NIIGATA NFB6W1 NFB6W10366 1992 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 86 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,490,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, พร้อมอุปกรณ์ต่อขยาย 6 เมตร / WITH EX-SCREED 6 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT015
0 Bid
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-160M-2 525268 1991 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 50 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,090,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / 16 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT016
0 Bid
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR-250M TR252-1398 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 36 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,990,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / 25 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DT017
0 Bid
ROUGH TERRAIN CRANE TADANO TR250M-6 00101FB1350 1996 ยื่นซองชำระอากรแล้ว
Viewed
( 76 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / 25 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT001
0 Bid
MISCELLANEOUS TOILET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** T0299-078-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 16,000 BAHT / บาท) ห้องน้ำ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT002
0 Bid
MISCELLANEOUS TOILET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** T0299-078-003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 16,000 BAHT / บาท) ห้องน้ำ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT003
0 Bid
MISCELLANEOUS BOOM KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK120 0306-079-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 189,000 BAHT / บาท) บูม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT004
0 Bid
MISCELLANEOUS BOOM KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-6,8 0307-079-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 189,000 BAHT / บาท) บูม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT006
0 Bid
MANLIFT MANLIFT TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AC-185-1-80101 095401

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 295,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT007
0 Bid
MISCELLANEOUS BOAT TOHATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 200-30225

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 300,000 BAHT / บาท) เรือพร้อมหางเทรลเลอร์ / BOAT WITH TRAILER

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT008
0 Bid
FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
5FBL15 5FBL15-20927

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 80,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1.5 ตัน / 1.5 TON

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT009
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35 F19A-00546

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT010
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35-4 M103B-123479

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 195,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ขนาด 3.5 ตัน, ดีเซล / 3.5 TONS, DIESEL

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT011
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FD35T-5 34252

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 170,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ ,ดีเซล 3.5 ตัน,ไม่มีเอกสาร / DIESEL 3.5 TONS, NOT FOR EXPORT

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT012
0 Bid
FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD50 3FD60-10307

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์,ดีเซล 5.0 ตัน / DIESEL , 5.0 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT013
0 Bid
LOADER BACKHOE LOADER KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KD-15 KD-15-10519

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) รถหน้าตักหลังขุด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT014
0 Bid
ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER NIIGATA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NFB6W1 NFB6W10366 1992

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,490,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, พร้อมอุปกรณ์ต่อขยาย 6 เมตร / WITH EX-SCREED 6 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT015
0 Bid
CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-160M-2 525268 1991

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,090,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / 16 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT016
0 Bid
CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR-250M TR252-1398

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,990,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / 25 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DT017
0 Bid
CRANE ROUGH TERRAIN CRANE TADANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TR250M-6 00101FB1350 1996

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / 25 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว