สินค้าเคลื่อนที่ได้ (174)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (337)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description FM001 CHAIR NB *** FLS-133-3 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 29 )
เก้าอี้ *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM002 CHAIR,TABLE TOYOSTEEL,KOTAT *** S0010-20-4-1-3,171558 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 42 )
เก้าอี้ 14 UNITS / โต๊ะเหล็ก 5 UNITS *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM003 SOFA SUNAKU *** 171550 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 15 )
โซฟา / 8 UNITS *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM004 PRECISION LEVEL FSK FL TS-20-004-17 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 39 )
เครื่องวัดระดับน้ำ / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM005 BLOWER SHIZUOKA F-300 F-300346,F3322 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 10 )
เครื่องเป่าลม / 2 UNITS *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM006 HOIST NO BRAND *** TS28-7 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 12 )
รอก / 8 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM007 CHAIN HOIST TOYO BH-420 39091 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 50 )
รอกสลิง *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM008 WATER PUMP,VEHICLE MAKESURE WEIGHT EQIPMENT EBARA,MITSUBISH NON,PT-04SA S0011-20-4-2-7,S0011-20-4-2-8,S0011-20-4-2-10,8600 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 44 )
ปั๊มน้ำ 15 UNITS / จอแสดงภาพตาชั่งน้ำหนัก 1 UNIT *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM009 WATER PUMP HONDA G150 TK2020-8-9 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 24 )
ปั๊มน้ำ / 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM010 WATER PUMP SHIBAURA GEF15SE TK2020-8-11 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 28 )
ปั๊มน้ำ / 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM011 WATER PUMP KUBOTA GS150-2F-KL TK2020-8-10 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 25 )
ปั๊มน้ำ / 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM012 WATER PUMP YANMAR G25D TK2020-8-8 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 25 )
ปั๊มน้ำ / 4 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM013 WATER PUMP KAWASAKI KF24D TK2020-8-7 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
ปั๊มน้ำ / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM014 WATER PUMP MITSUBISHI G352P TK2020-8-6 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 30 )
ปั๊มน้ำ / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM015 WATER PUMP NO BRAND *** SAHA93-23,SAHA93-24 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 6 )
ปั๊มน้ำ / 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM016 CLEANING MACHINE TOYOTA 20-4QBSW4 10198 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 17 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM017 CABLE REEL ENDO CR-13B15L-TMT200,CR-81M14-TMS-50,CR-81M13-TMS-50 02918,00092,00091 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 34 )
สายไฟ / 3 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM018 CABLE REEL KAWASAKI SCD-2200Y 228108 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 34 )
สายไฟ *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM019 AGRICULTURAL TRACTOR HINOMOTO E14 E14 01819 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 9 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM020 AGRICULTURAL TRACTOR HINOMOTO E2304 50340 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 14 )
รถไถนา *** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM001 MISCELLANEOUS CHAIR NB
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** FLS-133-3

เก้าอี้

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM002 MISCELLANEOUS CHAIR,TABLE TOYOSTEEL,KOTAT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** S0010-20-4-1-3,171558

เก้าอี้ 14 UNITS / โต๊ะเหล็ก 5 UNITS

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM003 MISCELLANEOUS SOFA SUNAKU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 171550

โซฟา / 8 UNITS

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM004 MISCELLANEOUS PRECISION LEVEL FSK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FL TS-20-004-17

เครื่องวัดระดับน้ำ / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM005 MISCELLANEOUS BLOWER SHIZUOKA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F-300 F-300346,F3322

เครื่องเป่าลม / 2 UNITS

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM006 MISCELLANEOUS HOIST NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS28-7

รอก / 8 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM007 MISCELLANEOUS CHAIN HOIST TOYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
BH-420 39091

รอกสลิง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM008 MISCELLANEOUS WATER PUMP,VEHICLE MAKESURE WEIGHT EQIPMENT EBARA,MITSUBISH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NON,PT-04SA S0011-20-4-2-7,S0011-20-4-2-8,S0011-20-4-2-10,8600

ปั๊มน้ำ 15 UNITS / จอแสดงภาพตาชั่งน้ำหนัก 1 UNIT

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM009 MISCELLANEOUS WATER PUMP HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
G150 TK2020-8-9

ปั๊มน้ำ / 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM010 MISCELLANEOUS WATER PUMP SHIBAURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GEF15SE TK2020-8-11

ปั๊มน้ำ / 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM011 MISCELLANEOUS WATER PUMP KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GS150-2F-KL TK2020-8-10

ปั๊มน้ำ / 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM012 MISCELLANEOUS WATER PUMP YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
G25D TK2020-8-8

ปั๊มน้ำ / 4 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM013 MISCELLANEOUS WATER PUMP KAWASAKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KF24D TK2020-8-7

ปั๊มน้ำ / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM014 MISCELLANEOUS WATER PUMP MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
G352P TK2020-8-6

ปั๊มน้ำ / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM015 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SAHA93-23,SAHA93-24

ปั๊มน้ำ / 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM016 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
20-4QBSW4 10198 2013

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM017 MISCELLANEOUS CABLE REEL ENDO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CR-13B15L-TMT200,CR-81M14-TMS-50,CR-81M13-TMS-50 02918,00092,00091

สายไฟ / 3 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM018 MISCELLANEOUS CABLE REEL KAWASAKI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SCD-2200Y 228108

สายไฟ

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM019 MISCELLANEOUS AGRICULTURAL TRACTOR HINOMOTO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
E14 E14 01819

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM020 MISCELLANEOUS AGRICULTURAL TRACTOR HINOMOTO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
E2304 50340

รถไถนา

*** EXCLUDE 20% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 20%