ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description FM001 WATER PUMP TSURUMI *** SCA1906-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 24 )
ปั๊มน้ำ / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM002 ELECTRIC DRILL HITACHI PR-38E,H41SA2 SCA1906-2,SCA1906-3 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
สว่านไฟฟ้า / 10 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM003 HOSE AND REEL,HAND BREAKER NO BRAND *** 1110-1,1110-2 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
สายยางพร้อมเครื่องม้วน 2 UNITS / หัวกระแทกแบบใช้มือ 5 UNITS *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM004 ENGINE NO BRAND *** TS20-8 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 31 )
เครื่องยนต์ / 4 UNITS *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM005 AIR DRYER HITACHI HDR-15A D1062103 2002 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 6 )
เครื่องเป่าแห้ง *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM006 TILLING MACHINE HONDA F600C F600C-1001644,19-0136-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
เครื่องพรวนดิน / 2 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM007 TILLING MACHINE NO BRAND F610 1512 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 19 )
เครื่องพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM008 TILLING MACHINE NO BRAND MR700 11507 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
เครื่องพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM009 TILLING MACHINE NO BRAND LM70 TS20-4 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 25 )
เครื่องพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM010 RICE MILLING MACHINE,CUTTING MACHINE NO BRAND CM-T80,C-306L TS20-3,TS20-11 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 35 )
เครื่องสีข้าว / เครื่องตัด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM011 CLEANING MACHINE TOYOTA 20-4QBSW4 10198 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 3 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM012 CLEANING MACHINE TOYOTA 4QBSW4 10035 2010 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 2 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM013 CLEANING MACHINE TENNANT T13 TS-19-008-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM014 PRESSURE WASHER WAKITA HPW1513E 10140 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 38 )
เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง / 4 UNITS *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM015 WASHING MACHINE NO BRAND AW-850H KM0955 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
เครื่องล้าง , พร้อมสายยาง / WITH HOSE *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM016 WASHING MACHINE NO BRAND KHW-1100 IC-2022 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 26 )
เครื่องล้าง *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM017 PLATE COMPACTOR MIKASA MVH-150GRS Y6341 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 17 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM018 PLATE COMPACTOR MIKASA MVH-150GRS Y6381 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 18 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM019 PLATE COMPACTOR MIKASA MVH-150GRS Y6394 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 14 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM020 PLATE COMPACTOR MIKASA MVH-304DSBY K7915 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM001 MISCELLANEOUS WATER PUMP TSURUMI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SCA1906-1

ปั๊มน้ำ / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM002 MISCELLANEOUS ELECTRIC DRILL HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PR-38E,H41SA2 SCA1906-2,SCA1906-3

สว่านไฟฟ้า / 10 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM003 MISCELLANEOUS HOSE AND REEL,HAND BREAKER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1110-1,1110-2

สายยางพร้อมเครื่องม้วน 2 UNITS / หัวกระแทกแบบใช้มือ 5 UNITS

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM004 MISCELLANEOUS ENGINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS20-8

เครื่องยนต์ / 4 UNITS

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM005 MISCELLANEOUS AIR DRYER HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HDR-15A D1062103 2002

เครื่องเป่าแห้ง

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM006 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE HONDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F600C F600C-1001644,19-0136-1

เครื่องพรวนดิน / 2 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM007 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F610 1512

เครื่องพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM008 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MR700 11507

เครื่องพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM009 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
LM70 TS20-4

เครื่องพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM010 MISCELLANEOUS RICE MILLING MACHINE,CUTTING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CM-T80,C-306L TS20-3,TS20-11

เครื่องสีข้าว / เครื่องตัด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM011 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
20-4QBSW4 10198 2013

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM012 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
4QBSW4 10035 2010

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM013 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
T13 TS-19-008-1

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM014 MISCELLANEOUS PRESSURE WASHER WAKITA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HPW1513E 10140

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง / 4 UNITS

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM015 MISCELLANEOUS WASHING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AW-850H KM0955

เครื่องล้าง , พร้อมสายยาง / WITH HOSE

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM016 MISCELLANEOUS WASHING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KHW-1100 IC-2022

เครื่องล้าง

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM017 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVH-150GRS Y6341 2013

เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM018 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVH-150GRS Y6381 2013

เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM019 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVH-150GRS Y6394 2013

เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM020 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVH-304DSBY K7915

เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%


สินค้าเคลื่อนที่ได้ (275)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (202)