ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description FM001 WATER PUMP NO BRAND *** TS-19-007-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 49 )
ปั๊มน้ำ / 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM002 WATER PUMP TSURUMI KRS1022-61 484002484002,484002484003 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 55 )
ปั๊มน้ำ / 2 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM003 WATER PUMP TSURUMI *** SCA1906-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 25 )
ปั๊มน้ำ / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM004 PUMP NO BRAND *** TS20-5,TS20-6,TS20-7 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM005 WINCH NO BRAND *** 50-7 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 45 )
รอก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM005A WINCH NO BRAND *** 50-8 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 29 )
รอก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM006 ELECTRIC DRILL HITACHI H41SA2 SCA1906-3 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 44 )
สว่านไฟฟ้า / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM007 ELECTRIC DRILL HITACHI PR-38E SCA1906-2 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 37 )
สว่านไฟฟ้า / 5 UNITS *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM008 BLOWER NO BRAND *** SCA1906-4 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 30 )
เครื่องเป่าลม / 6 UNITS *** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM009 HOSE NO BRAND *** TS20-23 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 21 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM010 PLASMA CUTTER NO BRAND MRCT-30 1893086 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 22 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM011 CLEANING MACHINE TOYOTA 20-4QBSW4 10198 2013 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 27 )
เครื่องทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM012 WASHING MACHINE NO BRAND KHW-1100 IC-2022 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 17 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM013 RICE MILLING MACHINE NO BRAND CM-T80 TS20-3 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM014 TILLING MACHINE MITSUBISHI MSR830 19-0132-1 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 44 )
เครื่องพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM015 TILLING MACHINE YANMAR YSR1700 19-0132-2 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 38 )
เครื่องพรวนดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FM016 TILLING MACHINE NO BRAND LM70 TS20-4 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 17 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM017 TILLING MACHINE NO BRAND F610 1512 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 19 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM018 TILLING MACHINE NO BRAND MR700 11507 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
CANCELLED / ยกเลิก ดูรายละเอียด
 
Image Description FM019 PLATE COMPACTOR MIKASA MVC-T90R C3429 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 31 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM001 MISCELLANEOUS WATER PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS-19-007-1

ปั๊มน้ำ / 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM002 MISCELLANEOUS WATER PUMP TSURUMI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KRS1022-61 484002484002,484002484003

ปั๊มน้ำ / 2 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM003 MISCELLANEOUS WATER PUMP TSURUMI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SCA1906-1

ปั๊มน้ำ / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM004 MISCELLANEOUS PUMP NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS20-5,TS20-6,TS20-7

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM005 MISCELLANEOUS WINCH NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 50-7

รอก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM005A MISCELLANEOUS WINCH NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 50-8

รอก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM006 MISCELLANEOUS ELECTRIC DRILL HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
H41SA2 SCA1906-3

สว่านไฟฟ้า / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM007 MISCELLANEOUS ELECTRIC DRILL HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PR-38E SCA1906-2

สว่านไฟฟ้า / 5 UNITS

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM008 MISCELLANEOUS BLOWER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SCA1906-4

เครื่องเป่าลม / 6 UNITS

*** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM009 MISCELLANEOUS HOSE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** TS20-23

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM010 MISCELLANEOUS PLASMA CUTTER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MRCT-30 1893086

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM011 MISCELLANEOUS CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
20-4QBSW4 10198 2013

เครื่องทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM012 MISCELLANEOUS WASHING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KHW-1100 IC-2022

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM013 MISCELLANEOUS RICE MILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CM-T80 TS20-3

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM014 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MSR830 19-0132-1

เครื่องพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM015 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YSR1700 19-0132-2

เครื่องพรวนดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM016 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
LM70 TS20-4

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM017 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F610 1512

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description
CANCEL

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM018 MISCELLANEOUS TILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MR700 11507

CANCELLED / ยกเลิก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FM019 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MVC-T90R C3429

เครื่องตบดินแบบเตารีด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%


สินค้าเคลื่อนที่ได้ (263)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (175)