สินค้าเคลื่อนที่ได้ (43)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (37)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description FT001
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC30 1405 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT002
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1172 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 40 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT003
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1197 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 40 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT004
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1292 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 39 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT005
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1202 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT006
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1165 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT007
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1119 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT008
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC90 2048 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT009
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC90 2049 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 40 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT010
0 Bid
BREAKER FURUKAWA F8 1215 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 45 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT011
0 Bid
BREAKER FURUKAWA F8 1216 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 40 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT012
0 Bid
BREAKER FURUKAWA F8 1234 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT013
0 Bid
BREAKER NPK E205 81083 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 41 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 50,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT014
0 Bid
BREAKER NPK GH4 16212 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT015
0 Bid
BREAKER OKADA OUB305 1133 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 36 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก / 45 X 180 *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT016
0 Bid
BREAKER JACTY JB15 397-150041KK ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 35 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT017
0 Bid
BREAKER JACTY NJB-215 2K025-2150001 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 38 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT018
0 Bid
BREAKER MKB SHC202003 001 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 36 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก / 20 TONS / 180X350 *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT019
0 Bid
BREAKER NPK GH-10 90157 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 131 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก / FOR PC228 *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT020
0 Bid
CLAMP ONODERA TBE23-1 103 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 157 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) ตัวหนีบ / FOR PC60-7 *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT001
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC30 1405

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT002
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1172

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT003
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1197

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT004
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1292

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT005
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1202

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT006
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1165

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT007
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1119

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 42,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT008
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC90 2048

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT009
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC90 2049

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT010
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F8 1215

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT011
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F8 1216

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT012
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F8 1234

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT013
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
E205 81083

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 50,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT014
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GH4 16212

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT015
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER OKADA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
OUB305 1133

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก / 45 X 180

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT016
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER JACTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JB15 397-150041KK

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT017
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER JACTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NJB-215 2K025-2150001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT018
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER MKB
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SHC202003 001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 70,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก / 20 TONS / 180X350

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT019
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER NPK
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
GH-10 90157

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก / FOR PC228

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT020
0 Bid
MISCELLANEOUS CLAMP ONODERA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TBE23-1 103

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) ตัวหนีบ / FOR PC60-7

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%