สินค้าเคลื่อนที่ได้ (43)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (47)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description ASPHALT FINISHER HANTA AF-300CS AF-300CS-3169 1988 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 87 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขนาดแผ่นแทรค 200 มม. / SHOE SIZE: 200 MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description ASPHALT FINISHER SUMITOMO HB25W-2 HB25W-1065 1997 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 87 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ล้อยาง / 4WD, WHEEL TYPE *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 21832 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 82 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 22045 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 22048 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 DC15-18954 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER YANMAR YCT21OBF 20564 1995 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE AMANO JN-1200HV 2678 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE HOWA HF66A HF66A-60489 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE HOWA HF66A HF66A2-60724 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE POWER BOSS SW/9XR 12598101 2001 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE TENNANT S30 S30-1639 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 110 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE TENNANT S30 S30-1640 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 35 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE TENNANT T7 T7-10340303 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE ZAOH AM-9D 14224054 2003 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK135SR YY04-06701 2005 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 8 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,100,000 BAHT / บาท) รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC120-6E PC120-065570 2001 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 8 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 985,000 BAHT / บาท) รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC120-8 *KMTPC202L02081112* 2007 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 8 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,690,000 BAHT / บาท) รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBR10 7FBR10-11857 2004 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน / 1 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBR18 7FBR18-14076 2008 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.8 ตัน / ฟูลฟรี้ 4.5 ม. / 1.8 TON / FULL FREE 4.5 M. *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER HANTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AF-300CS AF-300CS-3169 1988 808

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขนาดแผ่นแทรค 200 มม. / SHOE SIZE: 200 MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HB25W-2 HB25W-1065 1997 4351

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ล้อยาง / 4WD, WHEEL TYPE

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 21832

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22045

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22048

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 DC15-18954

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER YANMAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YCT21OBF 20564 1995

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE AMANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN-1200HV 2678

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF66A HF66A-60489

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF66A HF66A2-60724

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE POWER BOSS
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SW/9XR 12598101 2001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S30 S30-1639

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S30 S30-1640

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
T7 T7-10340303

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE ZAOH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AM-9D 14224054 2003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK135SR YY04-06701 2005

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,100,000 BAHT / บาท) รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-6E PC120-065570 2001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 985,000 BAHT / บาท) รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-8 *KMTPC202L02081112* 2007

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,690,000 BAHT / บาท) รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBR10 7FBR10-11857 2004

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน / 1 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBR18 7FBR18-14076 2008

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.8 ตัน / ฟูลฟรี้ 4.5 ม. / 1.8 TON / FULL FREE 4.5 M.

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%