สินค้าเคลื่อนที่ได้ (29)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (41)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description ASPHALT FINISHER HANTA AF-300CS AF-300CS-3169 1988 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขนาดแผ่นแทรค 200 มม. / SHOE SIZE: 200 MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description ASPHALT FINISHER SUMITOMO HB25W-2 HB25W-1065 1997 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 1 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ล้อยาง / 4WD, WHEEL TYPE *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 21832 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 22045 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 22048 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CARRIER MIGHTY DC15 DC15-18954 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE AMANO JN-1200HV 2678 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 30 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE HOWA HF66A HF66A-60489 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE HOWA HF66A HF66A2-60724 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE TENNANT S30 S30-1639 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE TENNANT S30 S30-1640 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE TENNANT T7 T7-10340303 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description CLEANING MACHINE ZAOH AM-9D 14224054 2003 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE KOBELCO RK250 EZ02641 1989 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 48 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,120,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / WITH EXTRA BOOM *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description MINI EXCAVATOR KOMATSU PC20-7 41791 1989 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 260,000 BAHT / บาท) รถขุดเล็ก / ขนาดแผ่นแทรค 300 มม. / SHOE SIZE 300 MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBR10 7FBR10-11857 2004 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน / 1 TON *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBR18 7FBR18-14076 2008 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.8 ตัน / ฟูลฟรี้ 4.5 ม. / 1.8 TON / FULL FREE 4.5 M. *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description BATTERY FORKLIFT TOYOTA 7FBRS15 7FBRS15-16141 2011 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.5 ตัน, ฟูลฟรี้ 5.00 ม. / 1.5 TON, FULL FREE 5.00 M. - *** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3% ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT KOMATSU FG25-8 M101-131589 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ , เบนซิน 2.5 ตัน , ฟูลฟรี้ 6 เมตร / GASOLINE , 2.5 TONS , FULL FREE 6 M. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description FORKLIFT TOYOTA 3FD40 FD45-14374 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 0 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 320,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 4 ตัน, ฟูลฟรี้ 5 ม., งา 1,600 มม. / DIESEL , 4 TONS, FULL FREE 5 M., FORK1,600MM. *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER HANTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AF-300CS AF-300CS-3169 1988 808

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขนาดแผ่นแทรค 200 มม. / SHOE SIZE: 200 MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HB25W-2 HB25W-1065 1997 4351

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถปูยาง, ขับเคลื่อน 4 ล้อ,ล้อยาง / 4WD, WHEEL TYPE

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 21832

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22045

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 22048

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARRIER CARRIER MIGHTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DC15 DC15-18954

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE AMANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN-1200HV 2678

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 52,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF66A HF66A-60489

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE HOWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HF66A HF66A2-60724

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 120,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S30 S30-1639

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
S30 S30-1640

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TENNANT
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
T7 T7-10340303

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 30,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE ZAOH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AM-9D 14224054 2003

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 200,000 BAHT / บาท) รถทำความสะอาด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RK250 EZ02641 1989

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,120,000 BAHT / บาท) รถเครน4ล้อยาง / WITH EXTRA BOOM

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC20-7 41791 1989 3075

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 260,000 BAHT / บาท) รถขุดเล็ก / ขนาดแผ่นแทรค 300 มม. / SHOE SIZE 300 MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBR10 7FBR10-11857 2004

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน / 1 TON

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBR18 7FBR18-14076 2008

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 180,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.8 ตัน / ฟูลฟรี้ 4.5 ม. / 1.8 TON / FULL FREE 4.5 M.

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT BATTERY FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
7FBRS15 7FBRS15-16141 2011 13398

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 160,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า, 1.5 ตัน, ฟูลฟรี้ 5.00 ม. / 1.5 TON, FULL FREE 5.00 M. -

*** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FG25-8 M101-131589

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 220,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์ , เบนซิน 2.5 ตัน , ฟูลฟรี้ 6 เมตร / GASOLINE , 2.5 TONS , FULL FREE 6 M.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ FORKLIFT FORKLIFT TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
3FD40 FD45-14374

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 320,000 BAHT / บาท) รถฟอร์คลิฟท์, ดีเซล 4 ตัน, ฟูลฟรี้ 5 ม., งา 1,600 มม. / DIESEL , 4 TONS, FULL FREE 5 M., FORK1,600MM.

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%