ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description FT001
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC30 1405 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT002
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1172 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 26 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT003
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1197 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT004
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1292 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT005
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1202 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT006
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1175 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT007
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1165 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 23 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT008
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC45 1119 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 25 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT009
0 Bid
BREAKER FURUKAWA F8 1215 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT010
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC90 2048 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT011
0 Bid
BREAKER FURUKAWA FC90 2049 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT012
0 Bid
BREAKER FURUKAWA F8 1216 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT013
0 Bid
BREAKER FURUKAWA F8 1234 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT014
0 Bid
BREAKER JACTY JB15 397-150041KK ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT015
0 Bid
BREAKER JACTY NJB-215 2K025-2150001 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT016
0 Bid
BREAKER MAEDA AMH-300 6P092 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 28 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 150,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT017
0 Bid
BREAKER OKADA OUB312B 3563 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 40 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 140,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก *** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT018
0 Bid
BAR CUTTER TOYO C-33 6121 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT019
0 Bid
BAR CUTTER TOYO C-33 6583 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description FT020
0 Bid
BAR CUTTER TOYO C-33 6580 ยื่นซองฟรีโซน
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT001
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC30 1405

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 40,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT002
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1172

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT003
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1197

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT004
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1292

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT005
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1202

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT006
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1175

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT007
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1165

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT008
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC45 1119

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 48,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT009
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F8 1215

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT010
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC90 2048

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT011
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FC90 2049

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT012
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F8 1216

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT013
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
F8 1234

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT014
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER JACTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JB15 397-150041KK

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT015
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER JACTY
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NJB-215 2K025-2150001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 100,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT016
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER MAEDA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
AMH-300 6P092

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 150,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT017
0 Bid
MISCELLANEOUS BREAKER OKADA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
OUB312B 3563

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 140,000 BAHT / บาท) หัวกระแทก

*** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT018
0 Bid
MISCELLANEOUS BAR CUTTER TOYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C-33 6121

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT019
0 Bid
MISCELLANEOUS BAR CUTTER TOYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C-33 6583

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

ยื่นซองฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
FT020
0 Bid
MISCELLANEOUS BAR CUTTER TOYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
C-33 6580

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%


สินค้าเคลื่อนที่ได้ (34)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (52)