สินค้าเคลื่อนที่ได้ (51)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (122)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DM001 SOFA NO BRAND *** 160903 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 21 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,000 BAHT / บาท) โซฟา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM002 TABLE SET NO BRAND *** 160902,180833 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 6,500 BAHT / บาท) ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว) / 1 SET (5 PCS) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM003 CLOSET NO BRAND *** SAHADO-2 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 22 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) ตู้เก็บของ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM004 CLOSET NO BRAND *** SAHADO-3 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 24 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) ตู้เก็บของ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM005 CLOSET NO BRAND *** SAHADO-5 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 18 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) ตู้เก็บของ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM006 MOTOR NO BRAND *** 2127-093-011 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 33 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) มอเตอร์ไฟฟ้า / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM007 AIR IMPACT WRENCH WITH TOOLS SETS ASHITA,GL 98805P,GL26SET 2136-093-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 20 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 7,000 BAHT / บาท) บล็อกลมพร้อมชุดเครื่องมือ (บล็อกลม 2 ชุด พร้อมลูกบล็อก 26 ชิ้น ) / ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED, 2 SETS -1",4500NM AIRIMPACT WRENCH, 26 PCS 1", 3/4" SOCKET TOOLS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM008 BATTERY CHARGER YOULI DFC650A 2109-092-009 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,000 BAHT / บาท) ที่ชาร์ทแบตเตอร์รี่พร้อมตัวจั๊มสตาร์ท / ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED / WIHT JUMP STARTER *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM009 LATHE MACHINE SCHEPPACH DM460T 0122-01294 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 27 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 9,500 BAHT / บาท) เครื่องกลึง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM010 CONCRETE VIBRATOR MIKASA *** 2132-093-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,000 BAHT / บาท) เครื่องจี้คอนกรีต / 4 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM011 INTERCOOLER NO BRAND *** 2144-093-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 10 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 7,000 BAHT / บาท) เครื่องระบายความร้อน / 5 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM012 MOTOR SANYO HKM001 H110PS-P60-DX สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 17 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 95,000 BAHT / บาท) มอเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง / 20 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM013 MOTOR SANYO HKM002 H91PS-H4015 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 95,000 BAHT / บาท) มอเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง / 12 TONS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM014 SPEED SPRAYER MARUYAMA CP1000A 000890 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 46,000 BAHT / บาท) เครื่องพ่นยา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM015 ROTARY SHIBAURA *** K62-2505-009/9 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM016 ROTARY HOKKAIFORD *** K62-2904-017/2 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 16 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM017 ROTARY NO BRAND *** K288-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 15 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 15,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM018 ROTARY NO BRAND *** K62-2505-013/13 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 17,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน / 170 CM. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM019 ROTARY NO BRAND *** K62-2505-004/4 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM020 ROTARY NO BRAND *** K62-2505-012/12 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 13 )
(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 18,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS SOFA NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 160903

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 1,000 BAHT / บาท) โซฟา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS TABLE SET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 160902,180833

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 6,500 BAHT / บาท) ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 1 ชุด (โต๊ะ 1 ตัว เก้าอี้ 4 ตัว) / 1 SET (5 PCS)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS CLOSET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SAHADO-2

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) ตู้เก็บของ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS CLOSET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SAHADO-3

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) ตู้เก็บของ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS CLOSET NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** SAHADO-5

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 3,500 BAHT / บาท) ตู้เก็บของ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS MOTOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2127-093-011

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 2,500 BAHT / บาท) มอเตอร์ไฟฟ้า / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS AIR IMPACT WRENCH WITH TOOLS SETS ASHITA,GL
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
98805P,GL26SET 2136-093-007

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 7,000 BAHT / บาท) บล็อกลมพร้อมชุดเครื่องมือ (บล็อกลม 2 ชุด พร้อมลูกบล็อก 26 ชิ้น ) / ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED, 2 SETS -1",4500NM AIRIMPACT WRENCH, 26 PCS 1", 3/4" SOCKET TOOLS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS BATTERY CHARGER YOULI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DFC650A 2109-092-009

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,000 BAHT / บาท) ที่ชาร์ทแบตเตอร์รี่พร้อมตัวจั๊มสตาร์ท / ยังไม่เคยใช้งาน / UNUSED / WIHT JUMP STARTER

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS LATHE MACHINE SCHEPPACH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
DM460T 0122-01294

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 9,500 BAHT / บาท) เครื่องกลึง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS CONCRETE VIBRATOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2132-093-002

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 4,000 BAHT / บาท) เครื่องจี้คอนกรีต / 4 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS INTERCOOLER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 2144-093-007

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 7,000 BAHT / บาท) เครื่องระบายความร้อน / 5 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS MOTOR SANYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HKM001 H110PS-P60-DX

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 95,000 BAHT / บาท) มอเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง / 20 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS MOTOR SANYO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
HKM002 H91PS-H4015

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 95,000 BAHT / บาท) มอเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง / 12 TONS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS SPEED SPRAYER MARUYAMA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CP1000A 000890

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 46,000 BAHT / บาท) เครื่องพ่นยา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS ROTARY SHIBAURA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K62-2505-009/9

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS ROTARY HOKKAIFORD
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K62-2904-017/2

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 10,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS ROTARY NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K288-008

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 15,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS ROTARY NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K62-2505-013/13

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 17,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน / 170 CM.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS ROTARY NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K62-2505-004/4

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 20,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS ROTARY NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** K62-2505-012/12

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 18,000 BAHT / บาท) ตัวพรวนดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว