สินค้าเคลื่อนที่ได้ (59)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (85)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description AGRICULTURAL TRACTOR NEW HOLLAND TM120 *** สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 7 )
รถไถนา *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description ASPHALT FINISHER MITSUBISHI MF-40W A4AO-4558 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 7 )
รถปูยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CARGO TRUCK ISUZU NPR61L NPR61L-7109 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถบรรทุก 6 ล้อ, ถาดสไลด์ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CARGO TRUCK MITSUBISHI FB523B FB523B-5089 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 5 )
รถบรรทุก 6 ล้อ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CARGO TRUCK NISSAN MK25A MK25A-12EFU6-101106E สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถบรรทุก 6 ล้อ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CARGO TRUCK SHACMAN SX4316JS296RT LZGJRTS60BG009561 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถบรรทุก, มีเล่มทะเบียน 70-9919 สระบุรี ** แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเองทั้งหมด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CARGO TRUCK TOYOTA YY211 YY211-0001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 5 )
รถบรรทุก 6 ล้อ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description COMBINE KUBOTA SR35G 12424 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 37 )
รถเกี่ยวข้าว *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE KATO KR-10H TGK5F-1409 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถเครน 4 ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE KATO KR-25HV KR255-0841 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 7 )
รถเครน 4 ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE KOBELCO RK70M-2 EN2-14119 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถเครน 4 ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description ROUGH TERRAIN CRANE KOMATSU LT300-1 L002-20061 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 10 )
รถเครน 4 ล้อยาง *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CRAWLER DRILL IHI 45J2 16008724 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถเจาะหิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description CRAWLER DUMP MITSUBISHI LD350 2B900084 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 5 )
รถบรรทุกตีนตะขาบ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 308B *3YS02300* สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถขุด *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description MINI EXCAVATOR CATERPILLAR 303SR CAT00303TFAD00751 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 6 )
รถขุดเล็ก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description MINI EXCAVATOR KOMATSU PC20-7E 42943 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 55 )
รถขุดเล็ก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description MINI EXCAVATOR KOMATSU PC30-7 21574 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
รถขุดเล็ก, แทรคเหล็ก, ไปป์ปิ้ง, เก๋ง / STEEL TRACK, WITH PIPING ,CABIN *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description MINI EXCAVATOR KOMATSU PC30-7E 26894 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 19 )
รถขุดเล็ก (แทรคเหล็ก) / STEEL TRAC *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description MINI EXCAVATOR MITSUBISHI MM20 E5F00245 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 51 )
รถขุดเล็ก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ AGRICULTURAL TRACTOR AGRICULTURAL TRACTOR NEW HOLLAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
TM120 ***

รถไถนา

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ ASPHALT FINISHER ASPHALT FINISHER MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MF-40W A4AO-4558

รถปูยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK ISUZU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
NPR61L NPR61L-7109

รถบรรทุก 6 ล้อ, ถาดสไลด์

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FB523B FB523B-5089

รถบรรทุก 6 ล้อ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK NISSAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MK25A MK25A-12EFU6-101106E

รถบรรทุก 6 ล้อ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK SHACMAN
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SX4316JS296RT LZGJRTS60BG009561

รถบรรทุก, มีเล่มทะเบียน 70-9919 สระบุรี ** แจ้งเลิกใช้รถตามมาตรา 79 ** ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการต่อทะเบียนและโอนเองทั้งหมด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CARGO TRUCK CARGO TRUCK TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
YY211 YY211-0001

รถบรรทุก 6 ล้อ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ COMBINE COMBINE KUBOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SR35G 12424

รถเกี่ยวข้าว

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE KATO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KR-10H TGK5F-1409

รถเครน 4 ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE KATO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
KR-25HV KR255-0841

รถเครน 4 ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
RK70M-2 EN2-14119

รถเครน 4 ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRANE ROUGH TERRAIN CRANE KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
LT300-1 L002-20061

รถเครน 4 ล้อยาง

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRAWLER DRILL CRAWLER DRILL IHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
45J2 16008724

รถเจาะหิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CRAWLER DUMP CRAWLER DUMP MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
LD350 2B900084

รถบรรทุกตีนตะขาบ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
308B *3YS02300*

รถขุด

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
303SR CAT00303TFAD00751

รถขุดเล็ก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC20-7E 42943

รถขุดเล็ก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC30-7 21574

รถขุดเล็ก, แทรคเหล็ก, ไปป์ปิ้ง, เก๋ง / STEEL TRACK, WITH PIPING ,CABIN

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC30-7E 26894

รถขุดเล็ก (แทรคเหล็ก) / STEEL TRAC

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR MITSUBISHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
MM20 E5F00245

รถขุดเล็ก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว