ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description DM001 HOSE NO BRAND *** 1835-078-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 50 )
สายยาง , 1 พาเลท / 1 PALLET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM002 BLOWER NO BRAND *** 1835-078-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
เครื่องเป่าลม *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM003 SPEED SPRAYER NO BRAND CEX620 B013672 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 29 )
เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 6 เครื่อง / 6 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM004 SPARE PART NO BRAND *** 1875-080-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 37 )
อะไหล่ (ปั๊ม,ปั๊มฉีดยา) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM005 COMPRESSOR NO BRAND *** 1887-081-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
คอมเพรสเซอร์แอร์ , 7 ชุด / 7 SET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM006 SPARE PART NO BRAND *** 1887-081-006 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 38 )
อะไหล่ (ชุดปั๊ม) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM007 SPARE PART NO BRAND *** 1893-081-009 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 54 )
อะไหล่ (หน้าตัด สำหรับรถยนต์) * เครื่องยนต์ไม่มีเอกสาร * / FOR PASSENGER CAR , * NOT FOR EXPORT * *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM008 WINCH NO BRAND *** 1835-078-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 36 )
รอก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM009 PALLET JACK SUGIGO/ROLEC *** 18-46 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 28 )
เครื่องยก (รถลาก) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM010 OVERHEAD CRANE NO BRAND *** 1835-078-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
เครนเหนือศรีษะ *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM011 ALTERNATOR NO BRAND *** 1893-081-007 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 54 )
ไดนาโม (ไดปั่นไฟ) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM012 ALTERNATOR NO BRAND *** 1893-081-008 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
ไดนาโม (ไดปั่นไฟ) *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM013 PLATE COMPACTOR NO BRAND *** 190709-3,190709-7 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 26 )
เครื่องตบดินแบบเตารีด / 2 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM014 PLATE COMPACTOR MIKASA *** 1894-081-003 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 41 )
เครื่องตบดิน *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM015 PIPE THREADING MACHINE NO BRAND *** 1875-080-012 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 36 )
เครื่องต๊าปเกลียว / 3 " 2 PCS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM016 CUTTING MACHINE NO BRAND *** 1875-080-013 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 45 )
เครื่องตัดเหล็ก *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM017 BAR CUTTER NO BRAND *** 1895-081-001 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 46 )
เครื่องตัดเหล็ก / 32 MM. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM018 BAR CUTTER NO BRAND *** 1895-081-002 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 39 )
เครื่องตัดเหล็ก / 32 MM. *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM019 DRILLING MACHINE NO BRAND *** 1884-081-009 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 37 )
เครื่องเจาะ , 1 ชุด / 1 SET *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description DM020 WATER PUMP WITH ENGINE NO BRAND *** 1875-080-028 สินค้าชำระอากรแล้ว
Viewed
( 34 )
ปั๊มน้ำแรงดันพร้อมเครื่องยนต์ / 3 UNITS *** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM001 MISCELLANEOUS HOSE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1835-078-002

สายยาง , 1 พาเลท / 1 PALLET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM002 MISCELLANEOUS BLOWER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1835-078-003

เครื่องเป่าลม

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM003 MISCELLANEOUS SPEED SPRAYER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
CEX620 B013672

เครื่องฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 6 เครื่อง / 6 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM004 MISCELLANEOUS SPARE PART NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1875-080-006

อะไหล่ (ปั๊ม,ปั๊มฉีดยา)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM005 MISCELLANEOUS COMPRESSOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1887-081-007

คอมเพรสเซอร์แอร์ , 7 ชุด / 7 SET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM006 MISCELLANEOUS SPARE PART NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1887-081-006

อะไหล่ (ชุดปั๊ม)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM007 MISCELLANEOUS SPARE PART NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1893-081-009

อะไหล่ (หน้าตัด สำหรับรถยนต์) * เครื่องยนต์ไม่มีเอกสาร * / FOR PASSENGER CAR , * NOT FOR EXPORT *

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM008 MISCELLANEOUS WINCH NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1835-078-007

รอก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM009 MISCELLANEOUS PALLET JACK SUGIGO/ROLEC
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 18-46

เครื่องยก (รถลาก)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM010 MISCELLANEOUS OVERHEAD CRANE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1835-078-008

เครนเหนือศรีษะ

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM011 MISCELLANEOUS ALTERNATOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1893-081-007

ไดนาโม (ไดปั่นไฟ)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM012 MISCELLANEOUS ALTERNATOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1893-081-008

ไดนาโม (ไดปั่นไฟ)

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM013 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 190709-3,190709-7

เครื่องตบดินแบบเตารีด / 2 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM014 MISCELLANEOUS PLATE COMPACTOR MIKASA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1894-081-003

เครื่องตบดิน

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM015 MISCELLANEOUS PIPE THREADING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1875-080-012

เครื่องต๊าปเกลียว / 3 " 2 PCS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM016 MISCELLANEOUS CUTTING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1875-080-013

เครื่องตัดเหล็ก

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM017 MISCELLANEOUS BAR CUTTER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1895-081-001

เครื่องตัดเหล็ก / 32 MM.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM018 MISCELLANEOUS BAR CUTTER NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1895-081-002

เครื่องตัดเหล็ก / 32 MM.

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM019 MISCELLANEOUS DRILLING MACHINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1884-081-009

เครื่องเจาะ , 1 ชุด / 1 SET

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

Image Description

สินค้าชำระอากรแล้ว

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
DM020 MISCELLANEOUS WATER PUMP WITH ENGINE NO BRAND
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
*** 1875-080-028

ปั๊มน้ำแรงดันพร้อมเครื่องยนต์ / 3 UNITS

*** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว


สินค้าเคลื่อนที่ได้ (19)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (110)