สินค้าบางส่วนในงานประมูลครั้งที่22

ข่าวประชาสัมพันธ์

พบกับเครื่องจักรดี-สวย นำมาประมูลแบบ

"มีประกันราคาขั้นต่ำ" ควบคู่กับการประมูลปกติ

ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้ เป็นต้นไป
 

ดาวน์โหลดตารางประมูลครั้งที่22

 

เล่มรายการสินค้าเดือนกันยายน


รายการแก้ไข

 

ติดต่อสอบถามลงทะเบียนใช้งาน 
คุณ กฤษณ์  โทร.(66)089-831-7172
ติดปัญหาการใช้งาน  INTERNET LIVE AUCTION   
ติดต่อฝ่ายIT คุณวนิดา   โทร.(66)089-936-6344