Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT028 : เครื่องตบดินแบบเตารีด MIKASA MVH-306DSC P3348

CANCELLED / ยกเลิก

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องตบดินแบบเตารีด MIKASA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
MVH-306DSC S/n. P3348 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ