Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

1998-FP122 : รถขุดเล็ก KOMATSU PC45MR-1 1176

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : BAHT / บาท)

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถขุด รถขุดเล็ก KOMATSU 1998
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
PC45MR-1 S/n. 1176
E/n. 4D84E-3E 07411
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ