Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

2004-FT043 : รถกระเช้า AICHI SV08B 685537

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 110,000 BAHT / บาท) รถกระเช้า

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
กระเช้า รถกระเช้า AICHI 2004
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
SV08B S/n. 685537 9,814 110,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ