Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- รถขนย้ายสินค้า MIGHTY DC15 DC15-18954

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) รถขนย้ายสินค้า

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถบรรทุกขนาดเล็ก รถขนย้ายสินค้า MIGHTY
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
DC15 S/n. DC15-18954 - 60,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ