Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FM095 : หัวกระแทก JACTY NJB-215 2K025-2150001

หัวกระแทก

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด หัวกระแทก JACTY
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
NJB-215 S/n. 2K025-2150001 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ