Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

2004-FP001 : รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 7FBR10 7FBR10-11857

รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า , 1 ตัน 1 TON

** EXCLUDE 3% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 3%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถโฟล์คลิฟท์ รถฟอร์คลิฟท์ไฟฟ้า TOYOTA 2004
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
7FBR10 S/n. 7FBR10-11857 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ