Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT022 : เครื่องตัดเหล็ก TOYO C-33 6121

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 65,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดเหล็ก

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องตัดเหล็ก TOYO
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
C-33 S/n. 6121 - 65,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ