สินค้าเคลื่อนที่ได้ (83)

สินค้าเบ็ดเตล็ด (349)

ค้นหาสินค้า
ล็อต หมวดสินค้า ยี่ห้อ โมเดล ซีเรียล ปี
Image Description
BULLDOZER KOMATSU D21P-6 D20PL6-60951 1990 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 8 )
รถดันดิน *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE AMANO JN-1200 011156 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถทำความสะอาด ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE AMANO JN-1200HV 2791 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถทำความสะอาด ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE TOYOTA 2QG12 2QG12-10056 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถทำความสะอาด ดูรายละเอียด
 
Image Description
CLEANING MACHINE ZAOH 105P 105P0001070504 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 0 )
รถทำความสะอาด ดูรายละเอียด
 
Image Description
INSPECTION
HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR 313BSR *9PR01129* 1999 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 11 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
INSPECTION
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK04 YW-1538 1981 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK235SR YF01-00139 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 4 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK235SR YF01-00460 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOBELCO SK60SR-1E T11052 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 17 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC120-6E PC120-065570 2001 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 5 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC60-7 55346 1995 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 17 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC75UU-2E 12770 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 23 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC75UU-3 16130 1998 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 21 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
INSPECTION
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC75UU-3C 20766 2000 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 21 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR KOMATSU PC90-7 54914 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 28 )
รถขุด *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
HYD. EXCAVATOR SUMITOMO SH60 060B2-1649 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 18 )
รถขุด ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR FURUKAWA FX021UR 10266 1992 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 16 )
รถขุดเล็ก ดูรายละเอียด
 
Image Description
INSPECTION
MINI EXCAVATOR HITACHI EX-24 19N-00208 1989 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 48 )
รถขุดเล็ก *** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5% ดูรายละเอียด
 
Image Description
MINI EXCAVATOR HITACHI EX30-2 03827 1994 สินค้าฟรีโซน
Viewed
( 18 )
รถขุดเล็ก ดูรายละเอียด
 
Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ BULLDOZER BULLDOZER KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
D21P-6 D20PL6-60951 1990

รถดันดิน

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE AMANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN-1200 011156

รถทำความสะอาด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE AMANO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
JN-1200HV 2791

รถทำความสะอาด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE TOYOTA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
2QG12 2QG12-10056

รถทำความสะอาด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ CLEANING MACHINE CLEANING MACHINE ZAOH
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
105P 105P0001070504

รถทำความสะอาด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR CATERPILLAR
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
313BSR *9PR01129* 1999

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK04 YW-1538 1981

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK235SR YF01-00139

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK235SR YF01-00460

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOBELCO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SK60SR-1E T11052

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC120-6E PC120-065570 2001

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC60-7 55346 1995

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC75UU-2E 12770

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC75UU-3 16130 1998

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC75UU-3C 20766 2000

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR KOMATSU
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
PC90-7 54914

รถขุด

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR HYD. EXCAVATOR SUMITOMO
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
SH60 060B2-1649

รถขุด

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR FURUKAWA
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
FX021UR 10266 1992

รถขุดเล็ก

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EX-24 19N-00208 1989

รถขุดเล็ก

*** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

Image Description

สินค้าฟรีโซน

ดูรายละเอียด
ล็อต หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ
ยังไม่ระบุ EXCAVATOR MINI EXCAVATOR HITACHI
โมเดล ซีเรียล / รหัสเครื่อง ปี ชั่วโมง
EX30-2 03827 1994

รถขุดเล็ก