Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

1989-FP147R : รถตักล้อยาง CATERPILLAR 936E 4SB01989

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 580,000 BAHT / บาท) รถตักล้อยาง MINIMUM PRICE/ราคาขั้นต่ำ : 580,000 บาท/BAHT

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถตัก รถตักล้อยาง CATERPILLAR 1989
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
936E S/n. 4SB01989
E/n. *3304DI* 09Z08448
- 580,000
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล