Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT029 : ตู้เชื่อมสนาม SHINDAIWA DGW-310MC 20972-0001235

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 60,000 BAHT / บาท) ตู้เชื่อมสนาม 9.9 KVA

** EXCLUDE 10% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 10%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด ตู้เชื่อมสนาม SHINDAIWA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
DGW-310MC S/n. 20972-0001235 - 60,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ