Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT031 : เครื่องตัดแรงดันน้ำ TSURUMI HPJ-125SJE 1Z37043

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 250,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดแรงดันน้ำ

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องตัดแรงดันน้ำ TSURUMI
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
HPJ-125SJE S/n. 1Z37043 - 250,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ