Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-FT032 : เครื่องตัดแรงดันน้ำ ใช้ครั้งนี้ครั้งเดียว TOMEI JS-135E 6643

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 300,000 BAHT / บาท) เครื่องตัดแรงดันน้ำ

** EXCLUDE 0% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 0%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครื่องตัดแรงดันน้ำ ใช้ครั้งนี้ครั้งเดียว TOMEI
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
JS-135E S/n. 6643 - 300,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล

ประมูลยื่นซอง

ดาวน์โหลดรูปภาพ