Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

- เครนติดหลังรถบรรทุก UNIC UR344 N101812

เครนติดหลังรถบรรทุก

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เครนติดหลังรถบรรทุก UNIC
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
UR344 S/n. N101812 - ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
อยุ่ในลานประมูล