Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

-DM085 : เอวสวิง, วงเดือน, เอวเฟืองสวิง NO BRAND 60-5 2125-093-001

(MINIMUM PRICE / ราคาขั้นต่ำ : 5,000 BAHT / บาท) เอวสวิงรถขุด

** THAILAND DUTY PAID / เสียค่าอากรนำเข้าแล้ว

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
สินค้าเบ็ดเตล็ด เอวสวิง, วงเดือน, เอวเฟืองสวิง NO BRAND
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
60-5 S/n. 2125-093-001 - 5,000
สถานะสินค้า
อยู่ในลานประมูล
ดาวน์โหลดรูปภาพ