Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description
Image Description

FP130 : รถเกี่ยวข้าว KUBOTA R1-151AGKW 506793

รถเกี่ยวข้าว

** EXCLUDE 5% THAI IMPORT DUTY / ค่าอากรนำเข้า 5%

หมวดสินค้า ประเภท ยี่ห้อ ปี
รถเกี่ยวข้าว รถเกี่ยวข้าว KUBOTA
โมเดล ซีเรียล/รหัสเครื่อง/แชสซี ชั่วโมง ราคาขั้นต่ำ
R1-151AGKW S/n. 506793
E/n. D722-580764
- ไม่มีราคาขั้นต่ำ
สถานะสินค้า
ยังมาไม่ถึง